AK Parti Sundu 1500 TL Ödeme Yapılacak! Kanun Teklifi TBMM'de Oylanacak

AK Parti ekonomi reformu kapsamında yeni kanun teklifini TBMM'ye sundu. Çok sayıda ekonomi alanında düzenleme öngören kanun teklifinde yer alan maddelerden birisi de 1500 TL ödeme yapılması.

AK Parti Sundu 1500 TL Ödeme Yapılacak! Kanun Teklifi TBMM'de Oylanacak
AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi kapsamında ekonomi alanında değişikler yapılması öngörülüyor. Bazı vergi ödemelerinde düzenlemelerin yanı sıra ek destekler sağlanması ve bazı teşvikler verilmesi kanun teklifinde yer alan düzenlemeler arasında yer alıyor.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN KANUN TEKLİFİ

AK Parti Milletvekilleri "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" düzenlemesini meclise sundular. Bu kanun teklifinin ilk bölümünde yer alan düzenlemelerin başında kamu kurumlarının menkul mal satışları geliyor. Bu düzenleme ile kurumlar muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış yapabilecekler. Bu menkul mallar ihaleli olarak yada peşin satılabilecek. Kanun teklinde bu malların satışlarına ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor.

Yeni Ek Destekler

Kanun teklifinde ayrıca yeni dönemde sağlanması planlanan bazı desteklere dair de maddeler bulunuyor.

Kanun teklifi kapsamında yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önümüzdeki aylarda sağlanacak desteklerde yer aldı. Buna göre söz konusu işyerlerinde 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılıyor.

Bu düzenleme kapsamında yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara  nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılmış olacak. Düzenlemede ayrıca işverenler adına SGK prim ödemelerine ilişkin düzenleme yer alıyor.

Sigorta Prim Ödemesi İşsizlik Fonundan Karşılanacak

Yine yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE

AK Parti tarafından sunulan düzenleme şuan TBMM Genel Kurulunda yer alıyor. "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"  kabul edilirse tüm bu düzenlemeler ile diğer değişiklikler yasalaşmış olacak.
Yorumlar (0)