Bankada Parası Olanlar Dikkat! TMSF Kararı Resmi Gazete İle Yayımlandı

Bankada parası olanları ilgilendiren önemli bir karar 25 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Bankada Parası Olanlar Dikkat! TMSF Kararı Resmi Gazete İle Yayımlandı

Bankada parası olanları ilgilendiren önemli bir karar 25 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında banka hesabında tutulan paralara yönelik devlet güvencesi sınırı yükseltildi. Bankadaki paranın devlet güvencesi yükseldi!

Bankadaki paraya devlet güvencesi yükseldi. 25 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan değişiklik sonrasında söz konusu güvence tutarı 150 bin liraya çıktı! Bankalardaki Mevduata Devlet Garantisi Ne Kadar?Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF tarafından bir önceki yönetmelik kapsamı ile bankada parası olan kişilere devlet güvencesi 100 bin lira olarak uygulanıyordu. Söz konusu yeni yönetmelik ile beraber bu rakam 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Son dönemde bankadaki paraya devletin el koyması söylentilerinin sürekli olarak piyasaya pompalandığı bir dönemde yapılan bu hamle piyasaya güven aşısı olarak algılandı. Yapılan değişiklik ile beraber bankalardaki paralara devlet güvencesi 150 bin lira olurken bunun anlamı banka batsa dahi kişinin 150 bin liraya kadar olan parasının devlet tarafından kendisine ödeneceği garantisi verilmesidir. Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin YönetmelikMADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100 bin Türk Lirasına” ibaresi “150 bin Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.1. Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) açıklamasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“6) Birikimli mevduat ve katılma hesapları için 360 (üçyüzaltmış)”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.2. Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı (%) açıklamasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Mevduat bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam mevduat tutarına bölünmesi,b) Katılım bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam katılım fonu tutarına bölünmesi”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün, Diğer Risk Faktörleri başlıklı 5 inci bölümünün 5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu başlıklı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan kredi kuruluşlarına yukarıdaki tabloda yer alan en yüksek puan uygulanır.”MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

Prim Kategorileri ve Prim Oranlarına İlişkin Açıklamalar

EMLAK365.COM ÖZEL HABERİDİR, AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMEDEN HABERİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI KOPYALANAMAZ / ALINTILANAMAZ...Emlak365.com


Yorumlar (0)