Bankalar ve Anlaşmalı Kuyumcular İçin BDDK'dan Yeni Milyem Hesaplama Tablosu!

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Bankalar ve Anlaşmalı Kuyumcular İçin BDDK'dan Yeni Milyem Hesaplama Tablosu!

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yeni yönetmelik kapsamında fiziki altın alan bankalar ile anlaşmalı kuyumcular için yeni düzenleme uygulamaya alındı.

Kuyumcuların bankalar için fiziki altın toplamasına olanak sağlayan düzenleme BDDK tarafından Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi KADSİS olarak 2020 yılının Eylül ayında hayata geçirilmişti. Vatandaşların banka şubesine gitmeden altınlarını kuyumcular üzerinden bankaya yatırmalarını sağlayan yasal düzenleme ile Ziraat Bankası anlaşmalı kuyumcular örneğinde olduğu gibi her banka belirlemiş olduğu kuyumcular üzerinden vatandaşa kuyumcuya giderek altınlarını banka hesabına yatırma imkanı sunmuştu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerlenir. Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın; ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilir.

MİLYEM NEDİR?Altın hesaplamasında sıklıkla kullanılan bir ölçü birimi olan milyem alaşım içerisindeki altın miktarını binde birimi ile ifade etmek için kullanılmaktadır. 22 ayar altın 916 milyem olarak isimlendirilirken 18 ayar altın ise 750 milyem olarak hesaplanmaktadır. Bankalarda altın hesabı olan kişiler KADSİS sisteminden yararlanabilmekte olup sistem ile devlet yastık altı birikimi olarak saklanan altınların ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçlarken vatandaş ise altınını değer kaybı yaşamadan, çalınma riski olmadan bankada tutma imkanı elde etmektedir. Emlak365.com

Yorumlar (0)