Beklenen Açıklama Geldi! Ekonomide Yeni Dönem Başlıyor

Ekonomi reformlarına yönelik olarak hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasından yayınlanan kitapçıkta bazı önemli noktalar dikkat çekti.

Beklenen Açıklama Geldi! Ekonomide Yeni Dönem Başlıyor
Ekonomi reformlarına yönelik olarak hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sayfasından yayınlanan kitapçıkta bazı önemli noktalar dikkat çekti. Kitapçıkta salgın sonrası dönem ekonomisi için sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim uygun yapı gibi tanımlar yer aldı.

Ekonomide istikrarın sağlanması, rekabetçi üretim ve verimlilik artışının sağlanmasının ana amaç olarak ifade edildiği yeni reform maddeleri makroekonomik reform ve yapısal politikalar alanlarında altında 5'er başlık altında değerlendirildi. Makroekonomik politikalar alanı altında fiyat istikrarı ve istihdam sağlanması gibi başlıklar yer alırken, yatırım teşviki ile piyasa ve raket gözetimi gibi başlıklar yapısal reform başlıkları arasına yer aldı. Güçlü bir kamu maliyesi oluşturulması hedeflenirken, kamu maiyesi raporunun 3 aylık süreler ile kamuoyu ile paylaşılması kararı alındı.

Ekonomi Paketinden Muafiyet ve Tasarruf Çıktı

Açıklanan reform paketi ile esnaf vergi muafiyeti, dijital para adımı, 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi, enflasyonla mücadele ve kamuda israf önleme gibi başlıklara düzenlemeler getirildi.

Vergisel düzenlemeler kapsamında basit vergilendirme usulu ile vergilendiren berber, terzi, marangoz ve tamirci gibi 850 bin küçük esnaf için vergi muafiyeti getirildi. Elektronik defter ve belge uygulamaları kademeli olarak arttırılırken Türkiye'de Dijital Vergi Dairesi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetim Sistemi ile de haksız rekabeti önleyecek denetim modelleri kullanılacak.

Yeni Komite ve Merkezler Kurulacak

Reform çalışmaları kapsamında ekonomik yapıda yer alacak yeni merkez ve finansal komiteler oluşturulacak. Enflasyon sürecini takip etmek ve gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi ile uluslararası standartlara uygun katılım finans derecelendirme sistemi kurulacak ve İstanbul Finans Merkezi bünyesinde İstanbul Tahkim Merkezi kurulacak.

Finansal İstikrar Komitesi yeniden yapılandırılırken Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yardımcı olacak şekilde oluşturulacak. Kurumsal Yönetişim başlığı altında TÜİK, ilişkili kuruluş yapısına dönüşürken haksız rekabetin önlenmesi için Piyasa Gözetim ve  Denetim Kurulu oluşturulacak. Yapısal reformlar başlığı altında Devlet Destekleri Reformu planlanırken, teşvik sisteminde yenilenmeye gidilecek.
Yorumlar (0)