Emekliler, İcra Ve İflas Takibi İle Akaryakıt Sektörü Hakkında Torba Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan Geçti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen torba yasa ile çok sayıda ekonomik düzenleme yapıldı. 

Emekliler, İcra Ve İflas Takibi İle Akaryakıt Sektörü Hakkında Torba Yasa Teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan Geçti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Çok sayıda alanda yapılan kanuni değişiklik geniş kitleleri etkileyecek. 

31 MAYIS'A KADAR İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAYACAK

30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vade süresi dolan kambiyo senedine dair alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Aynı şekilde ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlatılan haciz takipleri de durdurulacak. Ayrıca kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında bu süreler içerisinde de icra ve iflas takibi yapılamayacak. 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELRİ ZAMMI YASALAŞTI

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında da kanuni düzenleme yapılarak TBMM'den geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi emekli bayram ikramiyeleri kanun teklifinin onaylanması ile 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. Emekliler artık bayram ikramiyesi olarak 1.100 TL ödeme alacaklar. 

AKARYAKIT SEKTÖRÜ HAKKINDA DÜZENLEMELER

Ayrıca akaryakıtta kayıt dışılığın da önlenmesi için düzenlemeler yapıldı. Geniş düzenlemeler ise şu şekilde oldu:

-Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri be alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 Milyon TL, şu anda faaliyet gösterenlerden ise 100 Milyon TL'yi geçmemek kaydıyla bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1'i kadar teminat alınacak. Teminatı vermeyenlere ise 25 Bin TL'den az ve 1 Milyon TL'den fazla olmamak şartıyla brüt satışlarının binde 3'ü kadar usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG sektöründe bulunan ama teminat vermeyenler teminat verene kadar faaliyetten men edilecekler.
-Akaryakıt sektöründe sahte fatura düzenleme ile ödeme kaydedici cihazlara müdahale nedeniyle haklarında inceleme olan tesisler için bir başka kişiye lisans verilmeyecek
-Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek
-Kanuna karşı hile ve yalan beyanda bulunanların ortaklarına, bunların ortak veya temsilcisi olduğu tüzel kişilere yeniden lisans verilmeyecek 
-Vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK'ya vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu olanlara akaryakıt – lpg lisans başvurusu, lisans tadili ve lisans süresi uzatılmasına ilişkin talepleri yerine getirilmeyecek.

Yorumlar (1)
Cemil nadir özgün 2 hafta önce
Recep tayyip erdoğan türkiyenin başından gitsede kalsada ekonomi artık dikiş tutmaz.Ama kalırsa 1929 büyük bıhranından çok daha korkunç bir yıkım yaşamak kaçınılmaz.