Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir? Rapor Parasından Kimler Yararlanabilir?

Geçici iş görmezlik ödeneğini alma şartları, 5510 Sayılı sosyal güvenlik yasasına uygun olarak düzenlenen kriterlere göre belirlenir. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden kimler yararlanabilir, Hesaplaması nasıl yapılır ve Hangi durumlarda istirahat raporu verilir gibi soruların cevabı haberimizde.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir? Rapor Parasından Kimler Yararlanabilir?

Geçici iş görmezlik ödeneğini alma şartları, 5510 Sayılı sosyal güvenlik yasasına uygun olarak düzenlenen kriterlere göre belirlenir. Bu kriteler şu şekilde sıralanır:

1.    Sigortalı olarak çalışan kişilerin işyerinde yaşamış oldukları kaza, işiyle alakalı olarak ortaya çıkabilen meslek hastalığı durumu ve analık gibi şartla sağlanması,
2.    Sigorta kollarının kritelerinin sağlandıktan sonra ise ücretler, Sosyal Güvenlik Sisteminde belirtilen Kanuna ilişkin prim ödeme gün sayısına göre belirlenir.

İş kazaları ve işyerinde oluşan meslek hastalıkları bütüncül olarak ödenek şartları arasında değerlendirilen iki kavramdır. İş kazası ya da meslek hastalığına sahip olan kişiler işgöremezlik tanımlamasına uygun olarak prim ödeme şartı aranmaksızın her gün ödeme yapılır. Geçici iş işgöremezlik ödeneği, sosyal güvenlik sistemi tarafından belirtilen haklara sahip olunmasından sonra yararlanabilen bir sistemdir. Kanunda bu ödenek için belirtilen prim ödeme gün sayısına göre hesaplanır.

Hangi Durumlarda İstirahat Raporu Verilir?

İstirahat raporu kapsamında işgöremezlik ödeneği kurum tarafından verilir. Bunun için belli kriterler bulunur. Bu şartlar şu şekildedir:
1.    Hastalık kapsamında yapılan sigortanın Sağlık uygulama tebliğine uyumlu olarak, sağlık hizmetlerine başvuru yapılması tarihi dahil olmak üzere otuz gün prim alma şartı aranır. 
2.    Sigortalı olarak çalışan kişinin hastalık nedeni ile istirahat halinin uygun görülmesi halinde, geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilir. Bunun için, hekim tarafından verilen raporun geriye dönük olarak 1 yıl içinde doksun gün boyunca primi ödenmesi şartı aranır.
3.    Hastalık nedeni ile kadın olarak analık halinin kullanılmasında da geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Yatarak tedavi gören kişiler de kazançlarının yarısı kadar, ayaktan tedavi alınıyor ise üçte ikisi oranında bir ödeme yapılır.

İş Veren Kişinin Sorumlulukları Nelerdir?

İş veren kişinin sorumlulukları ödeneğin ödenmesi anından önce ve sonrası olarak incelenir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından hastalığı halinde düzenlenen istirahat raporlarına göre, iki günlük bir rapor hazırlanmış ise iş veren kişilerin ödeme sorumluluğu bulunmaz. 2010/66 sayılı genelgeye göre işverenin diğer sorumlulukları ise şu şekildedir:

1.    İstirahat raporlarının on güne kadar düzenlenmesi durumunda bunun elektronik ortam dahilinde kuruma bildirilmesi,
2.    İstirahat raporları 10 günden daha uzun süreyi kapsıyor ise 10’ar günlük periyotlar ile çalışana geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Diğer aşama da ise mutlaka kayıt dışı yapılan denetimlere karşı işverenlerin bildirimi yapması gerekir. Aksi halde idari para cezası yaptırımı bu kişilere uygulanır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yaralanabilen Kişiler Kimdir?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin verildiği kişiler, şu şekilde sıralanır:

1)    SSK’ya sahip olan kişiler,
2)    Köy ve mahalle muhtarları,
3)    Bağkur’ a sahip olan kişiler,
4)    İş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile sigortadan yararlanarak yatarak tedavi gören kişiler,
5)    İş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile istirahat raporu alan kişiler bu ödenek imkanından yaralanır.

Geçici olarak işgöremezlik ödeneğinin alınmasında birçok açıdan dikkat edilmesi gereken kriter bulunur. Bu nedenle başvuruda bulunulması halinde hak kaybı da yaşanabileceği için uzman kişilerce bu sürecin takip edilmesi önemlidir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Nasıl Hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması, 5510 sayılı Kanunun 17. Maddesine uygun olarak yapılır. Sigortalı işçinin işveren kapsamında yapmış olduğu bildiri esas alınarak, prim değerlerine göre hesaplama işlemi yapılır. Bu hesaplama kriterleri şu şekildedir:

1)    Günlük kazanç miktarı iş kazasının olduğu tarihten itibaren alınan esas prim miktarı, primler dahilinde verilen kazançlara ilişkin prim ödenen gün sayısına bölünür. 
2)    Meslek hastalığı ya da hastalık durumunun oluşmasına bağlı olarak iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ay ve son üç ay değerlendirilir. Bu periyot içerisindeki prim sayısı, kazançlara ilişkin prim alınan gün sayısına bölünür.

Geçici iş göremezlik ödeneği iş kazaları, meslek hastalığı veya hastalık gibi durumlarda farklı şekiller de hesaplanarak, kişilere ödenir. Tutar her iki koşul da da değişiklik gösterir. Sigortalı çalışanlar bu şekilde işyerinde yaşamış oldukları olumsuz etkilerin bildirilmesi ile bu ödenekten yararlanma hakkına sahip olur.

Yorumlar (0)