Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretleri 2021 Değişti!

3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında 2021 yılında uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yabancı plakalı araçların geçiş ücreti ne kadar, geçici plakalı araç ne kadar para ödeyecek?

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretleri 2021 Değişti!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında 2021 yılında geçici plaka kullanan ya da yabancı plaka bulunan araçlardan alınacak olan geçiş ücretlerinde uygulanacak olan kriterler belirlenmiş oldu.

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedelinin 2 bin Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmayacağı ilan edildi.

2 bin Euro sınırını aşmayan tamir ücreti ödeyen araçlardan alınacak olan geçiş ücreti ise 600 Euro olarak tahsil edilecek. İsteyen kişiler Euro olarak ödeme yaparken isteyen kişiler ise 600 Euro karşılığı olarak hesaplanan Türk Lirası üzerinden de ödeme yapma imkanına sahip olacak.
Yorumlar (0)