Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Altın Kararı Geldi! İşte Yeni Düzenleme

Türkiye’ye ithal edilen altının özelliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine ‘’ayar raporu’’ ibraz edilmesi zorunlu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Altın Kararı Geldi! İşte Yeni Düzenleme
Türkiye’ye ithal edilen altının özelliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine ‘’ayar raporu’’ ibraz edilmesi zorunlu oldu. Bakanlık açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar İlişkin Tebliğ ile değişiklik yapılmasına ve ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş maden niteliğinde olan altınlar için gümrük idaresine ‘’ayar raporu’’ ibraz edilmesine karar verildi.

Yapılan Düzenlemeler Neler?

Söz konusu olan ithalat işlemlerinde güven ve şeffaflığın yükseltilmesi için ayar raporlarının sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kanalınca düzenlenebileceği artık hüküm altına alındı.

Diğer yandan tebliğde tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlem adımları için Borsa İstanbul A.Ş elinden yayımlanan Rafineriler Listesi’nde bulunan rafinericilerce üretilmiş olma ve üretimi yapılan rafineri mührünü taşıma zorunluluğu getirildi. İşlenmiş kıymetli madenlerin yalnızca peşin, mal mukalibi, bedelsiz ödeme şekilleri üzerinden ithal edilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı tebliğde ifade edilen usul ve haller ile sınırlandırıldı. Tüm bu detaylara ek olarak, standart işlenmemiş altının yolcular beraberinden yurda sokulması uygulamasına ise tamamen son verildi. Artık böyle bir işlem yapılamayacak. Bakanlığa yeni yapılan müracaatlarda ise artık yeni sistem üzerinden kayıtların alınacağı belirtildi.Kurumlara İlişkin BİST Düzenlemesi

Standart işlenmemiş madenlerden sonra Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında üretilenler hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üzerinde Merkez Bankası ile birlikte tek ithal mercisi halini alan Kıymetli Madenler Aracı Kuruluları’nın faaliyetlerini düzenleyici Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumları hakkında da yönetmelik değişimi yapıldı.

Bu kapsamda tüm aracı kurumlar ve BİST’te kıymetli madenler ile işlemi görülen kurucu ortakların BİST tarafından yayımlanacak olan düzenleme kapsamında denetleneceği belirtildi. Kuruluşların tümü artık uluslararası düzeyde hesap verebilir ve şeffaflık ölçütüne uygun olacak. İthalat için ise ekstra detaylar belirtilecek. Mevcut kuruluşlar ise verilen detaylara en geç 1 Temmuz’a kadar ayak uydurmak zorundalar.
Yorumlar (0)