Kamu Denetçiliği Kurumu, Nakdi Ücret Desteği Uygulamasında Değişiklik Yapılmasını İstedi!

Türkiye'de koronavirüsün ekonomik etkilerinin önlenmesi için devreye sokulan ve halen daha uygulamada olan Nakdi Ücret Desteği hakkında düzenleme önerisi yapıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tavsiyede bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Nakdi Ücret Desteği Uygulamasında Değişiklik Yapılmasını İstedi!
Koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlaması ile ekonomik hayat derin bir sarsıntı geçirince istihdam kayıplarının önüne geçmek amacıyla çeşitli önlemler devreye sokulmuştu. Bunların en önemlileri ise Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği olmuştu. Bu iki uygulama ile çalışma hayatı hem işverenler hem de çalışanlar açısından desteklenmişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN DEĞİŞİKLİK TAVSİYESİ

31 Mart 2021 tarihi itibariyle Kısa Çalışma Ödeneği sona erdi. Tüm işyerleri yeniden normal çalışmaya geçtiler. Ancak Nakdi Ücret Desteği 17 mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek. Uygulaması süren Nakdi Ücret Desteği hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından bir açıklama yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yaptığı açıklamada uygulanmakta olan Nakdi Ücret Desteği'nde işçilerin hak kayıplarının önlenebilmesi için, “Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde bir değişiklik yapılması tavsiye edildi.

ÇALIŞAN MAĞDURİYETİNİ ŞİKAYET ETTİ

Kamu Denetçiliği Kurumu'na eksik gün bildirimi işveren tarafından “10 Numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar” ve “18 Numaraları Kısa Çalışma Ödeneği” koduyla yapılan bir işçinin hak kaybına uğradığı belirtilerek başvuru yaptığı bildirildi. İşverenin kod bildirimleri nedeniyle Nakdi Ücret Desteği alamayan işçi mağdur olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından şikayetçi bulunan işçinin şikayeti görüşüldü. Kurum işçinin yalnızca işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ödeme alamayarak mağdur olduğunu ve bu durumun da sosyal hukuk devleti ile bağdaşamayacağını tespit etti.

KDK TAVSİYE KARARLARINI GÖNDERDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Türkiye İş Kurumu'na bir tavsiye kararı gönderildi. İlgili vatandaşın nakdi ücret desteği talebinin yeniden değerlendirilmeye alınması istendi. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu yaşanan bu özel olaydan genel bir sorun çözümüne ulaşabilmek için Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da bir tavsiye kararı gönderdi. Bu kararda ücretsiz izne ayrıldıkları halde işverenleri tarafından gereken bildirim ve başvuruların yapılmaması neticesinde çalışanların hak kayıplarını önleyecek tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin “Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar”da işlenerek kanuni bir hükme bağlanması tavsiye edildi.
Yorumlar (0)