Kıdem Tazminatları Fona Devredilirse Hangi Çalışanlar Ne Şekilde Ödeme Alacaklar?

Türkiye'de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yönündeki çalışmalar yeni yasama yılına ertelenirken çalışanlar kıdem tazminatlarının akıbetinin ne olacağını merak etmeye devam ediyorlar.

Kıdem Tazminatları Fona Devredilirse Hangi Çalışanlar Ne Şekilde Ödeme Alacaklar?

Türkiye'de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yönündeki çalışmalar yeni yasama yılına ertelenirken çalışanlar kıdem tazminatlarının akıbetinin ne olacağını merak etmeye devam ediyorlar. Kıdem tazminatlarının fona devredilmesiyle çalışanlar bugüne kadar hak ettikleri kıdem tazminatlarını alabilecekler mi?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı etkileyecek olan kıdem tazminatlarının fona devredilmesi konusu yeni yasama yılına ertelenirken milyonlarca çalışan konu hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Yıllarca çalışan ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanlar bu tazminatları ne zaman ve ne şekilde alabileceklerini merak ediyorlar.KIDEM TAZMİNATLARI NASIL ÖDENECEK?Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında çalışanların kıdem tazminatları kurulacak yeni fona devredilecek. Kıdem tazminatları bu fonda birikecek ve çalışanlar 60 yaşından sonra bu paranın yüzde 25'ini peşin olarak alabilecekler. Kalan yüzde 75'lik bölüm ise emekli maaşlarına eklenerek ödenecek.KIDEM TAZMİNATLARI FONA DEVREDİLİRSE NELER DEĞİŞECEK?Sosyal güvenlik uzmanları TES ile alakalı olarak hazırlanan taslak üzerinden çalışanların meraklarını gidermeye devam ediyorlar. Bu uzmanlara göre 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan ve her bir yıllık çalışma için 30 günlük ücret üzerinden, sonraki dönemde ise her bir yıllık çalışma için 19 günlük ücret üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatları tazminat almaya hak kazanan çalışanlara işten ayrılmaları durumunda işverenler tarafından peşin ödenecek. 1 Ocak 2022 tarihinden sonra ise kıdem tazminatları fona devredilecek ve bu tutarların yüzde 25'i hak eden çalışanlara 60 yaşında ödenecek. Kalan kıdem tazminatı tutarı da emkli maaşlarına eklenecek.8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günün doldurunca; bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise 7000 prim günün doldurunca kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilecekler.Emlak365.com


Yorumlar (0)