Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yargıtay Sevindirici Emsal Karar Açıkladı! Habersiz Kredi Kartı Gönderilenler Borçtan Kurtuluyor

Bankalara kredi kartı borcu olanlara Yargıtay müjdeli haber verdi. Bankaya kredi kartı başvurusu yapmadığı halde habersiz kredi kartı gönderilen vatandaş yıllardır süren hukuk mücadelesini kazandı, kredi kartı borcu ödemekten kurtuldu. Detaylar haberimizde!

Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yargıtay Sevindirici Emsal Karar Açıkladı! Habersiz Kredi Kartı Gönderilenler Borçtan Kurtuluyor

Bankalara kredi kartı borcu olanlara Yargıtay müjdeli haber verdi. Bankaya kredi kartı başvurusu yapmadığı halde habersiz kredi kartı gönderilen vatandaş yıllardır süren hukuk mücadelesini kazandı, kredi kartı borcu ödemekten kurtuldu. Detaylar haberimizde!

Bankaların kredi kartı ısrarı sonucu mağdur olan vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. 10 yıldır süren davanın sonucunda Yargıtay vatandaş lehine emsal karar açıkladı, bunu yapan bankalar yandı! Benden Habersiz Kredi Kartı Açılmış Diyen Vatandaş Davayı Kazandı! Söz konusu olayda kredi kartı başvurusu yapmayan vatandaşa banka kendisinden habersiz kredi kartı çıkardı. Banka tarafından kuryeye teslim edilen kredi kartı bir başka kişiye teslim edildi. Kredi kartını teslim alan kişi ise kredi kartını kendi kartı gibi kullandı ve borcunu ödemedi. Durumdan habersiz olan vatandaşa bir süre sonra kredi kartı borcu nedeni ile icra takibi başlatıldığı tebliğ edildi. Herşeyden habersiz olan vatandaş gelen yüklü borç ile büyük bir şok yaşarken hakkını aramak üzere 3. Tüketici Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak mağdur olduğunu, hakkında icra davası açıldığını belirterek maddi ve manevi tazminat davası açtı. Banka Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi! Görülen davada hem banka hem de kurye şirketi davanın reddini isterken görülen duruşma sonucunda  icra takibi ve haciz işlemleri sonucunda davayı açan tarafın kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği nedeni ile manevi tazminat istemi reddedilirken, maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklayaman davacının da  zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebi de geri çevrildi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise yapmış olduğu duruşma ile emsal nitelikte bir karara imza atarak 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 8'inci maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülükleri düzenlendiğine atıfta bulundu.Söz konusu madde ile bankaların; kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları belirtildi.İstemediğim Halde Kredi Kartı Geldi Diyenler İçin Yargıtay Tarafından Verilen Kredi Kartı Borcu Emsal Karar Metni''Kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. O halde yaptırılan imza incelemesi ve açıklanan kanun maddesi uyarınca davalı bankanın, basiretli bir tacir gibi kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek, davacı adına kredi kartı çıkartılmasına ve davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu ortadadır.Diğer davalı kurye şirketinin ise gerekli kimlik kontrolünü yapmadan, kimlik numaralarını karşılaştırmadan, kredi kartını kimlik numarası farklı olan üçüncü bir kişiye gerekli dikkat ve özeni gösterilmeksizin teslim ettiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir''Emlak365.com


Yorumlar (0)