Merkez Bankası Kar Payı Dağıtımı Duyurusu Resmi Gazete İle Yayımlandı!

31 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi duyurusu ile kar payı dağıtımı için detaylar ilan edildi. Merkez Bankası kar dağıtımı hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

Merkez Bankası Kar Payı Dağıtımı Duyurusu Resmi Gazete İle Yayımlandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından 31 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan duyuru kapsamında kar payı dağıtımı yapılacağı ilan edildi.

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan duyuru kapsamında Merkez Bankası pay sahipleri için 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında ödeme yapılacağı ilan edildi. İşte o duyuru metni;

"TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN;

Bankamız genel kurulunca hissedarlarımıza, 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kar payı, 31 Mart 2021 tarihi itibari ile Bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kar paylarına ait 90 numaralı kupon bedelleri 31 Mart 2026 tarihi mesai bitimi saatinde zaman aşımına uğrayacaktır.

Sayın Pay sahiplerimize duyurulur."

MERKEZ BANKASI PAY SAHİPLERİ, HİSSEDARLARI KİMLERDİR?

TCMB toplam sermayesi 25.000 Türk Lirası olup bu sermaye 250.0000 adet hisseye ayrılmıştır. Her bir hisse 10 kuruşluk nominal değere sahiptir. Bu hisseler A, B, C ve D sınıfı olmak üzere 4 ana gruba ayrılmış olup;

(A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazineye,

(B) sınıfı hisse senetleri Türkiye’de faaliyette bulunan milli bankalara,

(C) sınıfı hisse senetleri 15.000 hisseyi geçmemek üzere, milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere,

(D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere verilmiştir. Merkez Bankası'nın çoğunluk hissesi hazineye ait olup kar etme amacı gütmemekle birlikte sermayesi, hisse miktarları ve kar payı ödemeleri simgesel değer ile sınırlandırılmaktadır.
Yorumlar (0)