Merkez Bankası Resmi Gazete İle Yayımladı! Karşılıksız Çek Yaprak Bedeli 2021 Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB parasal sıkılaşma adımları atmaya devam ediyor. 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) kapsamında bankaların çek ödeme yükümlülüğü arttırıldı. Karşılıksız çek bedeli 2021 ne kadar, karşılıksız çekte bankanın sorumluluğu ne kadar, banka sorumluluk tutarı rakamı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB parasal sıkılaşma adımları atmaya devam ediyor. 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) kapsamında bankaların çek ödeme yükümlülüğü arttırıldı. Karşılıksız çek bedeli 2021 ne kadar, karşılıksız çekte bankanın sorumluluğu ne kadar, banka sorumluluk tutarı rakamı nedir?

Bankaların çek ödeme yükümlülüğü hakkında 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeni bir düzenlemeye gidildi. 

Yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1) kapsamında Merkez Bankası, bankaların çek ödeme sorumluluğu yükseltildi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2021/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” ibareleri “ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” ibareleri “binaltıyüzseksen Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 29/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU ARTTI! KARŞILIKSIZ ÇEK BANKA SORUMLULUK TUTARI 2021 KAÇ TL OLDU?

Karşılıksız çek bedeli 2020 yılında 2 bin 225 TL olarak belirlenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 25 Ocak tarihinde yayımlanan yeni tebliğ kapsamında karşılıksız çek yaprak bedeli 2021 yılında 2 bin 675 liraya yükseltilmiş oldu. 

Zamanında tahsil edilmeyen çek “karşılıksız çek” olarak kabul edilirken müşterisine çek defteri veren banka da çek kanunu kapsamında yükümlülük altına giriyor. Karşılıksız çekte bankanın sorumluluğu her sene Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ ile belirleniyor ve Resmi Gazete ile yayımlanarak ilan ediliyor. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir