Merkez Bankası Yeni Kredi Tebliği Yayımladı! Faiz Oranları, Kredi Masrafları ve Üye İşyeri Komisyonu İçin Düzenleme Yapıldı!

Merkez Bankası kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları hakkında yeni bir tebliğ yayımladı! Merkez Bankası 16 Ekim 2019 tarih.

Merkez Bankası Yeni Kredi Tebliği Yayımladı! Faiz Oranları, Kredi Masrafları ve Üye İşyeri Komisyonu İçin Düzenleme Yapıldı!

Merkez Bankası kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları hakkında yeni bir tebliğ yayımladı!

Merkez Bankası 16 Ekim 2019 tarih.li Resmi Gazete ile bir dizi önemli değişikliğe imza attı. Yayımlanan yeni tebliğ ile beraber 2006 yılından bu yana yürürlürkte olan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ değiştirilmiş oldu. Yeni tebliğ ile beraber üye işyerlerine uygulanan komisyon oranı tavanı yüzde 1.60 ile sınırlandırılırken "reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" maddesi de eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/18)MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.”“(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür.”MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/11/2019 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Emlak365.com


Yorumlar (0)