Merkez Bankası'ndan Bir Hamle Daha! Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık oranlarını yeniledi.

Merkez Bankası'ndan Bir Hamle Daha! Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık oranlarını yeniledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında bankaların zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. İşte yayımlanan yeni karar ve oranlara ilişkin detaylar,

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete'de yer alan tebliğ kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)" kapsamında ilan edilen yeni oranlar ve karar metni şu şekilde;TCMB'DEN YENİ ZORUNLU KARŞILIK ORANLARIMerkez Bankası tarafından alının bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik kararına göre;* TL için; Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4 oranında yüzde 6 seviyesine çıkarıldı.* Yabancı para birimleri için; Yabancı para birimleri daha önceden uygulanmakta olan zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17 oranından yüzde 19 seviyesine yükseltildi. RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR METNİResmi Gazete'de ilan edilen "ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesi, geçici 10 uncu maddesi ve Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.Emlak365.com


Yorumlar (0)