Milyonlarca Çalışan İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı! Bunu Yapanlar Fazla Mesai Ücreti Talep Edemeyecekler!

Türkiye'de çalışma hayatını derinden etkileyecek emsal bir karara daha imza atıldı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin verdiği son karara göre fazla çalışma yaptığını iddia eden çalışanlar bunu ispatlamak zorunda kalacaklar. Ayrıca çalışanın imzanın bulunduğu bordrolar da kesin delil olarak değerlendirilecekler.

Milyonlarca Çalışan İçin Yargıtay'dan Emsal Karar Çıktı! Bunu Yapanlar Fazla Mesai Ücreti Talep Edemeyecekler!

Türkiye'de çalışma hayatını derinden etkileyecek kararlara bir yenisi daha eklendi. Özel bir inşaat firmasına çalışan bir vatandaş kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarıldı. Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne başvuran çalışan haftanın 7 günü mesai yaptığını, milli vedini bayramlarda çalıştığını, hafta sonu tatili olmadığını, her gün saat 06:00'da iş yeri tarafından gönderilen servis arabası ileişe gittiğini ve 07:00'da çalışmaya başladığını, öğle arası olarak 30 dakika izin verildiğini, çalışmanın da akşam 20:00'a kadar devam ettiğini belirterek fazla mesai ücretlerini talep etti.

İŞ YERİ AVUKATI SAVUNMA YAPTI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mahkemede iş yerini temsilen savunma yapan avukat, çalışanın talep ettiği alacaklarının zaman aşımına uğradığını, kıdem ve ihbar tazminatının eksiksiz ödendiğini, yolda geçen sürenin mesai saatleri içerisinde değerlendirilemeyeceğini, çalışan ile aylık 270 saat çalışmak üzere sözleşme yapıldığını, çalışanın ücret bordrolarını itiraz etmeden imzaladığını belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme de davacı ve davalıyı dinledikten sonra davanın kısmen kabulüne karar verdi.

FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI İDDİA EDEN ÇALIŞAN BUNU İSPATLAMAK ZORUNDA

İş Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı beğenmeyen çalışan davayı temyiz etti ve böylelikle dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay dosyayı görüşerek milyonlarca çalışan için emsal olacak bir karara imza attı. Alınan kararda fazla çalışma yapan çalışanların bu iddilarını ispat etmek zorunda olduklarına vurgu yapıldı.

ÇALIŞANIN İMZALADIĞI BORDRO KESİN DELİL SAYILACAK

Yargıtay kararının bir başka önemli detayı ise çalışanın imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil olarak değerlendirilmesine yönelik hükmü oldu. Buna göre bordroda fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılması gerektiğine hükmedildi.

BORDROSUNA İTİRAZ ETMEYEN ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP EDEMEYECEK

Yargıtay'ın bu kararına göre artık çalışanlar iş yerlerinde bordroları şerh düşmeden imzaladıkları zaman fazla mesai ücreti talep edemeyecekler ve bu ücreti almış sayılacaklar.

Emlak365.com

Yorumlar (0)