Normalleşme Desteği Uygulaması Başlıyor! Bu Destekten Kimler, Nasıl Faydalanacaklar?

Koronavirüs sürecinde işverenlere yönelik devlet tarafından çok sayıda teşvik ve destekleme programı uygulamaya sokuldu. Bu şekilde iş yerlerinin kapanması ve çalışanların işsiz kalmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Normalleşme döneminde ise işverenler için yeni destek programları devreye alındı. Normalleşme desteği de bunlardan birisi oldu. Normalleşme desteği nedir ve kimlere verilir?

Normalleşme Desteği Uygulaması Başlıyor! Bu Destekten Kimler, Nasıl Faydalanacaklar?

Türkiye'de koronavirüs sürecinde çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için devlet tarafından çok sayıda tedbir devreye alındı. Bu tedbirler ile işverenlerin işlerine devam etmeleri ve çalışanların işsiz kalmamaları amaçlandı. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde milyonlarca çalışan işverenlere fazla yük olmadan bugüne kadar işlerinde devam etme imkanına kavuştular. Şimdi ise normalleşme dönemi başladı. Normalleşme döneminde devlet tarafından devreye yeni tedbirler sokulmaya başlandı. Normalleşme desteği de bunlardan birisi oldu.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs sürecinde milyonlarca çalışan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği imkanlarından yararlandılar. Bu şekilde işverenlerin üzerindeki maddi sorumlulukların bir kısmı devlet tarafından üstlenildi. Şimdi ise çalışanların işlerine tam zamanlı olarak geri dönmeleri devlet tarafından teşvik edilmesi için normalleşme desteği uygulaması başladı. Normalleşme desteği ile işverenlere çalıştırdıkları işçiler için sosyal güvenlik maliyetleri kapsamında destek veriliyor. Bu şekilde çalışanların işlerine dönmeleri ve iş yerlerinin tam kapasite ile faaliyetlerine başlamaları amaçlanıyor.

NORMALLEŞME DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Normalleşme desteği çalışanlarının sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak için işverenlere verilmektedir. 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanları tam zamanlı olarak işlerine döndüren özel sektör işverenleri yararlanmaktadırlar. Bu çalışanların sosyal güvenlik ödemelerindedevlet tarafından çeşitli oranlarda destek verilmektedir. Normalleşme desteği nakdi bir ücret ödemesini içermemektedir.

Normalleşme Desteği'nden yararlanmak isteyen işverenlerin ilgili bildirgelerini 26 Eylül tarihine kadar vermeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar işlemini yapmayan işverenler bu destek programından yararlanmak için sonraki ayı beklemek durumunda kalacaklar.

Emlak365.com

Yorumlar (0)