Onaylandı! Yüzde 20 Olan Kurumlar Vergisi Yüzde 25'e Çıkarıldı

İş dünyasının yakından takip ettiği düzenlemelerden olan kurumlar vergisi oranlarının yeniden belirlenmesine dair teklif kabul edildi. Söz konusu düzenleme ile daha önce yüzde 20 olan kurumlar vergisi 2021 yılında yüzde 25 olarak uygulanacak.

Onaylandı! Yüzde 20 Olan Kurumlar Vergisi Yüzde 25'e Çıkarıldı
AK Parti tarafından sunulan ve çeşitli ekonomi alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Söz konusu düzenleme içerisinde kurumlar vergisi oranlarının artırılmasına dair madde de yer alıyor. Bu madde kapsamında yüzde 20 oranında uygulanan vergi oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ORAN YÜZDE 25 OLDU

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile vergi oranları yeniden düzenlenecek. 2021 yılı ve 2022 yılında ayrı ayrı uygulanacak vergi oranlarına düzenleme şu şekilde olacak. Düzenleme öncesinde yüzde 20 seviyesinde olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için yüzde 25 olarak uygulanacak. Bu oran 2022 yılında yüzde 23 olarak hesaplanacak.

Kurumlar vergisi oranlarına dair madde ise; 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanun Teklifinde Yer Alan Diğer Düzenlemeler

AK Parti tarafından sunulan kanun teklifinde kurumlar vergisi dışında farklı alanlarda da düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların devrine ilişkin değişikli bulunuyor. Bu madde ile bu alacaklar on yıl içinde talep ve tahsil edilmezse Yatırımcı Tanzim Merkezine emaneten devredilecek.

Düzenlemede yer alan bir diğer madde ise kamu kurum kuruluşlarının gayrimenkul, taşınır, taşınmaz satışlarına dair değişiklik. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklik ile kamu kurum kuruluşları muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların satışlarını pazarlık yöntemi ile yapabilecekler.
Yorumlar (0)