Rapor Alıp Tatil Yaptı, İşinden Oldu! Yargıtay Tazminatsız Kovulma Nedenleri Arasına Aldı

Tazminatsız kovulma nedenleri arasına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından açıklanan emsal karar kapsamında rapor alıp tatile giden 2 çalışanın tazminat kovulması konusunda mahkeme işvereni haklı buldu, çalışanları güveni kötüye kullanma nedeni ile suçlu buldu.

Rapor Alıp Tatil Yaptı, İşinden Oldu! Yargıtay Tazminatsız Kovulma Nedenleri Arasına Aldı
Yargıtay işverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı konusunda yeni bir emsal karar daha açıkladı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından açıklanan karar kapsamında rapor alıp tatil yapan işçiler için çok önemli bir emsal karar imza atılmış oldu.

RAPOR ALIP TATİLE GİTMEK, TAZMİNATSIZ İŞTEN KOVULMA NEDENİ SAYILDI! 

Davaya konu olay aynı fabrikada makine operatörü olarak çalışanın iki arkadaşın rapor alarak tatile gitmesi sonrasında yaşadı. 10 senedir aynı fabrikada çalışan iki arkadaş birlikte hastaneye giderek rapor aldı. Raporlu olduklarını söyleyerek işe gelmeyeceklerini haber veren arkadaşlardan birinin sosyal medya hesabından "Biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız" sözleri ile diğer çalışan arkadaşlarına nispet yaparcasına tatil fotoğraflarını paylaşması ile beraber tatile gittikleri ortaya çıktı.

Bunun üzerine işveren iki kişiyi izin dönüşü çağırarak işten çıkarıldıklarını söyledi. Tazminatsız olarak işten atılan 2 işçi tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte almak için mahkemeye başvuruda bulundu. İşveren ise işçilerin rapor alarak tatile gitmelerini güveni kötüye kullanma olarak niteleyerek davanın reddini istedi. Alt mahkeme davayı reddederken işçilerin itirazı üzerine istinaf mahkemesi ise raporun sahte olmadığını belirterek alt mahkemenin kararını işçilerin lehine bozdu.

İşverenin Yargıtay'a taşıdığı davada ise Yargıtay "Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte tura çıktıklarını yazdığı ortadadır. Davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır.

Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" sözleri ile rapor alıp tatile gitmenin güveni kötüye kullanmak olduğuna hükmederek emsal bir karar verdi.
Yorumlar (0)