Resmi Gazete Kripto Para Kararı! Kullanımı Kısıtlandı

16 Nisan tarihli Resmi Gazete'de kripto para kullanımına ilişkin karar yer aldı. Kripto paraların kullanım amacına yönelik esasların yer aldığı kararda kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılamayacağı ilan edildi.

Resmi Gazete Kripto Para Kararı! Kullanımı Kısıtlandı
Resmi Gazete'de kripto para kullanımına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Kripto paraların ödemelerde kullanılmasına ilişkin esasların belirlendiği yönetmelikte alınan kararlar duyuruldu. Bu kapsamda kripto paralar, Türkiye'de ödeme işlemlerinde kullanılamayacak.

RESMİ GAZETE'DE KRİPTO PARA KARARI

16 Nisan 2021 Tarihli ve 31456 Sayılı Resmi Gazete'de kripto para yönetmeliği yer aldı. "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" adıyla yayımlanan düzenleme kapsamında kripto para kullanımının esasları belirlendi.

30 Nisan 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli

Resmi Gazete'de alınan karar 30 Nisan tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Karar ile kripto paralar ödeme hizmetlerinde kullanılamayacak ayrıca elektronik para kuruluşları da kripto varlıkların alım sartım, saklama, transferine aracılık yapamayacak.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR METNİ

16 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik"  karar metni şu şekilde;

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede yer alan bir diğer madde ise ödeme hizmeti sağlayıcılar için oldu. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması başlığıyla duyurulan kararlarda bu kuruluşlara dair şu düzenlemeler yayımlandı.

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

TÜM KARAR METNİ

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN KARARLAR 30 NİSAN TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kripto para kullanımına ilişkin 16 Nisan 2021 Tarihli ve 31456 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar 30 Nisan tarihinden itibaren uygulanacak.
Yorumlar (0)