Resmi Gazete Yayımlandı! Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) İle 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı yeniden değerleme oranı için beklenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) yayımladı.

Resmi Gazete Yayımlandı! Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) İle 2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı yeniden değerleme oranı için beklenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) yayımladı. 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında 2021 yılında uygulanacak olan resmi zam oranı da belirlenmiş oldu. Kamu lojmanı kira zam oranı, motorlu taşıt vergileri, veraset ve intikal vergileri, damga vergisi, trafik cezaları, pasaport harçları başta olmak üzere tüm vergi, harçlar, özel usulsüzlük cezaları, idari ve adli para cezaları gibi çok sayıda zam oranı için yeniden değerleme oranı 2021 uygulanacak.

2021 yılı yeniden değerleme oranı 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile ilan edildi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir  İdaresi Başkanlığı tarafından yeni yılda uygulanacak olan resmi zam oranı ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 521)Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.Tebliğ olunur.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2021! Yayımlanan tebliğe göre 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlendi. YENİDEN  DEĞERLEME ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı için yapılan hesaplama sonucunda elde edilen rakam yüzde 9.11 olarak belirlendi. Emlak365.com


Yorumlar (0)