Son Dakika: Ekonomi Reformu Açıklandı! Ekonomi Reform Paketi 2021 Paketi İçeriği ve Maddeleri Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile canlı yayında yeni ekonomi reformu paketini açıkladı.

Son Dakika: Ekonomi Reformu Açıklandı! Ekonomi Reform Paketi 2021 Paketi İçeriği ve Maddeleri Neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile canlı yayında yeni ekonomi reformu paketini açıkladı.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN EKONOMİ REFORM PAKETİ 2021 AÇIKLANDI!

Düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Cumhurbaşkanı yönetim sistemi sayesinde etkili politik kararları hayata geçirerek, Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Tüm dünyaya Türkiye'nin ne kadar hızlı hareket edebileceğini gösterdik.

Salgına rağmen Türkiye 2020 yılında büyümeyi başardı. Çin'in ardından dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olduk. Özellikle de yılın ikinci yarısında almış olduğumuz önlemler ve destek paketleri sayesinde dünyada ekonomisini büyütmeyi başaran nadir ülkelerden biri olmayı başardık.

Bugün açıklanan paket ile özel sektörü destekleyecek, kamu sektörünü ise disipline edecek önlemleri açıklayacağız. Aziz milletim güçlü, sağlam ve her türlü şoka hazır bir ekonominin yolu makro ekonomi politikalarından geçiyor. Bu sebeple açıklayacağımız reformların omurgasını makro ekonomi oluşturuyor.

Finansal sektör, istihdam ve cari açıklara odaklandı. Yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, piyasa koşullarının gözetimi ve denetimi reform paketine alındı. Risklere karşı çok daha güçlü bir maliye politikası oluşturmayı amaçlayacağız.

DÖNER SERMAYELER KAPATILACAK, KAPATILMAYANLAR MECLİS DENETİMİNE GEÇECEK! 

Fiyat istikrarı, fiyat istikrarı diyorlar ya onu bir kenara koyuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere yeni dönem 4 konu üzerinde yükselecek. Kamu alım ihaleleri, kamu özel işbirlikleri gibi yeni düzenlemeleri içeren düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Bütçe politikalarına öncelik vereceğiz. Meclisin bütçe hakkını genişletirken şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttıracağız. Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor, diğerlerini ise meclis denetimine alıyoruz.SOSYAL YARDIMLAR BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ KURULACAK!

Borç stokunun artmasını önleyecek yeni düzenlemeler yapacağız. Merkezi yönetimin üzerindeki finansal yükü azaltacağız. Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayacağız. Bütünleşik sosyal yardım sistemi kurulacak, bunun üzerinden yardımlar ihtiyaç sahiplerine şeffaf olarak ulaştıracağız.

Halkımızın ödediği her bir kuruş verginin nereye harcandığını görmek için yeni sistem kuruyoruz. Yıllardır uygulamadığımız mali disiplin sayesinde güçlü bir borç yönetimine sahibiz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltmak için döviz cinsi borçların miktarını düşüreceğiz. Artık borçlanmayı Türk Lirası ile yapacağız, borçlanma vadesini piyasa koşullarına göre uzatacağız. Nakit yönetiminde verimliliği sağlayacağız.

Ülkemizin risk primini düşürerek borçlanma maliyetini aşağıya düşürecek politikalar izleyeceğiz. Vergi politikalarını hem sadeleştiriyor hem de öngörülebilirliğini sağlıyoruz.ESNAFA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA VERGİ MUAFİYETİ VE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜJDESİ! 

Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tamirci, çay ocağı, terzi gibi 850 bin esnafımızı vergiden muaf tutuyor, beyan yükümlülüğünü de kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ SİSTEMİ KURULUYOR!

Vatandaşlarımız bizzat vergi dairesine gitmeden yapsınlar diye Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Çifte vergilendirmeyi önlemek amacı ile uygulamaları revize ediyoruz. Yatırımcı güvenirliğini ve vergideki öngörülebilirliğini arttıracağız.

Vergi denetiminde standart, öngörülebilir, haksız rekabeti önleyen düzenlemelere geçiriyoruz. Borçlular tek bir kamu idaresi ile muhatap olacaklar. Elektronik tebligat, inceleme, denetleme ve raporu sistemini geliştirerek vergi inceleme sürecini kısaltıyoruz.KAMU ALIM İHALELERİ İÇİN YENİ DİJTAL SİSTEME GEÇİŞ YAPILIYOR!

Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital sisteme geçiyoruz. Önemli miktarda kamu ihalelerini azaltıyoruz. Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini önceden belirleyerek kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu sistem herkese açık olacak. Bu sistem üzerinden yapılan uygulama ile süreci hızlandırıyoruz. Kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendiriyoruz.

Şehir hastanelerinin en somut örneği olduğu Kamu Özel İşbirliği sistemi için Kamu Özel İşbirliği KÖİ kanunu çıkarmasını planlıyoruz. KİT'lerimizi günün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlayacak yeni ekonomi reformu paketini hazırlıyoruz.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KORUNACAK! SORUNLU KREDİLERE YAPILANDIRMA, ÖDEME KOLAYLIĞI VE VARLIK ŞİRKETİ AÇIKLAMASI!

Bankacılık sektörünü korumayı amaçlıyoruz. Salgının olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacı ile bazı tedbirler alıyoruz. Sorunlu kredileri bulunsa da yaşama şansı olan şirketleri ayakta tutmak için bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyonu fonksiyonlarının oluşturulmasını teşvik ediyoruz.

Ayrıca sorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacı ile mevzuat alt yapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabet güçlerini arttırmak için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını sorunsuz hale getiriyoruz.

Böylelikle bankacılık sektörünün aktif kalitesini arttırırken borçlular için de ödeme kolaylığı sağlamış olacağız. Diğer taraftan katılım bankalarının gücünü arttıracak yeni yasal düzenleme hazırlıyoruz. Bu sayede katılım finansman sistemi tek bir çatı altında toplanacak. Finans sektörünün alt yapısını güçlendirmek için de bir dizi adım atıyoruz.

Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı risk merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Kartlı ödeme sistemleri konusunda ülkemizin markası olan TROY'u ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz. Dijital paranın üzerinde de çalışmalar yapılıyor.ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK! GIDA KOMİTESİ ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Gıda komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesi ve piyasanın etkin çalışabilmesini sağlamak amacı ile veri akışını sağlayacak erken uyarı sistemi kurulacak.

İŞKUR DESTEKLERİ REVİZE EDİLECEK, UZUN DÖNEM STAJ PROGRAMLARI DEĞİŞECEK, STAJ MAAŞI YÜKSELTİLECEK! 

Türkiye taşı sıksa suyunu çıkaracak bir gençliğe sahip. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak için çocuklarımızın bu dönemde aldıkları kalfalık ücretlerini yükseltiyoruz. Bu merkezlerdeki öğrencilerimizin ücretlerini kamu olarak yükleniyor, sanayinin üzerindeki yükü azaltıyoruz.

İl il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerini revize ediyoruz. Gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi için uzun dönem staj programlarını destekleyeceğiz. İstihdam teşvikleri revize edilecek.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ DESTEK KREDİSİ AÇIKLAMASI! 6 AY ERTELEMELİ 100 BİN TL KREDİ

İlave istihdam finansman desteği adı ile yeni bir destek paketi getiriyoruz. Yeni destek likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalar bundan yararlanacak. Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 100 bin lira kredi kullanabilecek.

En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren şirketler istihdam oluşturmaları halinde bankalardan çok daha düşük faizlerle kredi kullanma imkanı elde edecekler. Nakdi ücret desteğinden yararlanarak çalışanlarını tekrar işe alan işletmelerde imkandan yararlanabilecekler.
Yorumlar (0)