Son Torba Yasa Meclisten Geçti! Yeni Torba Yasada Neler Var, Tam Metni Ne Mart 2021?

AK Parti tarafından meclise sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclisten geçti.

Son Torba Yasa Meclisten Geçti! Yeni Torba Yasada Neler Var, Tam Metni Ne Mart 2021?
AK Parti tarafından meclise sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclisten geçti. İçerisinde farklı düzenlemeleri barındırması nedeniyle torba yasa olarak anılan kanun teklifi ile önemli değişikliklere gidilmiş oldu.

AK PARTİ TARAFINDAN VERİLEN SON TORBA YASA TAM METNİ 2021

Torba Yasanın tam metni PDF Formatı için TIKLAYINIZ...

12 MADDELİK SON TORBA YASADA NELER VAR? YENİ TORBA YASA NELERİ KAPSIYOR 2021?

Verilen kanun teklifi kapsamında 1949 ila 1951 yıllarında Seyhan Nehrindeki taşkınlar neticesinde bazı köylerde yapılan kamulaştırmadan kaynaklanan mülkiyet sorunları giderilmi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının borç üstleniminden faydalanamayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret projelerinde, projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşların borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri ile sınırlı olmak üzere borç üstlenim anlaşmalarında taraf olabilecek.

Akşehir Gölünün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesiminde 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan mülkiyet sorunlarının 4/1/2019 tarihli kıyı kenar çizgisi esas alınarak çözülecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da evrensel hizmet yükümlülerini görevlendirebilmesi ve gerekli ödemelerin Kurum tarafından yapılabilecek.

Evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu hâllerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olması şartı aranmayabilecek.

TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi ile TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin kamu hizmeti yükümlülüğü süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında ziyaretçileri bilgilendirme hizmetinin turist rehberlerinin yanında alan kılavuzları tarafından da yerine getirilebilecek.

Bu kapsamda 6546 sayılı Kanun'a 'Alan kılavuzu' tanımı eklenecek.
Yorumlar (0)