TBMM'de Kabul Edilen İcra Ve İflas Kanunu İle Hangi Düzenlemeler Yapıldı?

İçerisinde çok önemli değişiklikleri barındıran İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan görüşüldükten sonra kabuk edilerek yasalaştı. Kabul edilen kanun ile çok önemli değişikliklerin altına imza altı. Peki İcra ve İflas Kanunu ile neler değişti?

TBMM'de Kabul Edilen İcra Ve İflas Kanunu İle Hangi Düzenlemeler Yapıldı?

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan  İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçmesi gereken aşamaları tamamlayarak yasalaştı. Önce komisyonda kabul edilen kanun teklifi şimdi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

İCRA VE İFLAS KANUNU KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'ndan geçen İcra ve İflas Kanunu düzenlemeleri çok sayıda yeni uygulamayı da beraberinde getiriyor. Buna göre İflas idaresi kurulacak ve bu idare 3 kişiden oluşacak. İflas idare memurlarının birisi yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir diğeri ise hukukçu olacak. 

İcra yolu ile yapıulacak satışlara da bir yenilik getirildi. Buna göre ticari ve ekonomik olarak bütün halde satıldığında daha fazla gelir elde edilecek mal veya haklar yalnızca bütün olarak satılabilecekler. 

Konkordarto projesi kapsamında işletme tarafından kullanılması düşünülmüyorsa veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise rehinli mallar için mahkemenin ve alacaklının görüşü alındıktan sonra satılabilecek. 

BORÇLULAR KEFİL OLAMAYACAK

Mahkeme izni olmadıkça borçlular mühlet kararından sonra rehin tesis edemeyecek ve kefil olamayacaklar. Yine borçlular bu kapsamda taşınmazını, işletmenin devamında kullanılması gereken taşınıurını ve işletmenin tesisatını devredemeyecekler. 

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olan tüm yapıların cins değişim işlemleri resen yapılacak. Tapu müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında esas alınan emlak değer vergisi ile emlak vergisi borcunu belediyelerin sistemi üzerinden görebilecekler. 

SİGORTA DEĞİŞİKLİKLERİ

Kanuni düzenleme ile araçlarda değer kaybı tazminatı kullanılmışlık, hasar, destekten yoksun kalma tazminatı, zorunlu mali sigorta sorumluluk sigortası gibi şartlarda yüzde 2'yi geçmeyecek şekilde hesaplanacak. Sürekli sakatlık tazminatı da yüzde 2'yi geçmeyecek biçimde hesaplanıp hak sahiplerine ödenecek. 

Yorumlar (0)