Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete İle Yayımlandı

10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirledi.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete İle Yayımlandı
10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yönetmelik kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirledi.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsayacak şekilde koronavirüs salgını nedeni ile yaygınlaşan uzaktan çalışma yönteminde uygulanacak yasal kurallar belirlenmiş oldu.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ UZAKTAN ÇALIŞMANIN YAPILAMAYACAĞI İŞLER NELERDİR?

Yayımlanan yönetmelik kapsamında uzatan çalışmanın yasaklandığı işler şu şekilde sıralandı;

MADDE 13 – (1) Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ NASIL YAPILACAK?

Yapılan düzenleme ile iş ilişkisinin doğrudan uzaktan çalışma yöntemi ile kurulmasına olanak sağlanırken aynı zamanda işverenlere sonradan uzaktan çalışmaya geçiş yapılmasına da olanak sağlandı. Çalışanın uzaktan çalışma sistemine geçiş için dilekçe yazması yeterli olacak.

İşveren tarafından değerlendirilen talep sonrasında 30 gün içerisinde talebi yine yazılı olarak yanıtlayacak. Talep kabul edilirse uzaktan çalışma sözleşmesi imzalanacak ve çalışan uzaktan çalışma sistemine geçiş yapacak. İşçinin tekrar talep etmesi halinde işyerinde tekrar çalışmasına öncelikli olarak izin verilecek.
Yorumlar (0)