Vergi Mükellefine Mücbir Sebep Müjdesi! Dükkanı Kapanan Esnafın Vergi Borcu Ertelendi

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) kapsamında alınan zorunlu tedbir kararları kapsamında işyeri kapatılan esnafa mücbir sebep hali ilanı imkanı tanındı. Karar kapsamında işyeri kapatılan esnaf Muhtasar Beyannameler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Form Ba-Bs bildirimlerini, Elektronik Defter Beratları, e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarını mücbir sebep hali ile erteleyecekler.

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) kapsamında alınan zorunlu tedbir kararları kapsamında işyeri kapatılan esnafa mücbir sebep hali ilanı imkanı tanındı. Karar kapsamında işyeri kapatılan esnaf Muhtasar Beyannameler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Form Ba-Bs bildirimlerini, Elektronik Defter Beratları, e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarını mücbir sebep hali ile erteleyecekler.

Koronavirüs salgını nedeni ile olumsuz etkilenen ve büyük bir gelir kaybı yaşayan vergi mükellefleri için 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) yayımlandı. 

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edildi ve bu mükelleflere erteleme imkanı tanındı. 

MÜCBİR SEBEP HALİ İLANI İLE VERGİ ÖDEMESİ ERTELENEN MÜKELLEFLER KİMLER?

Konu hakkında Resmi Gazete ile yayımlanan tebliğde “İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler” olarak söz konusu düzenlemeden yararlanan vergi mükellefleri belirlenmiş oldu. 

Bugün yayımlanan son tebliğ ile beraber “ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur” ifadeleri ile ana faaliyet kodu kapsam içerisinde olan mükellefler mücbir sebep kapsamına alındı.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 524) 

MUHTASAR BEYANNAME, KDV BEYANNAMESİ, ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI, E DEFTER YÜKLEME, FORM BA-BS BİLDİRİMLERİ MÜCBİR SEBEP NEDENİ İLE NE ZAMAN VERİLECEK?

Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmış oldu. 

Mücbir sebep hali sona erdiği ve İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu olarak kapatılan işyerleri açıldığı anda (2) Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacak. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir