Yeniden Yapılandırma, Vergi Ve Matrah Artırımı, Kredi Sicil Affı Getiren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin 9 Haziran 2021 tarihli sayısında “Bazı Alacakların Yeniden Yepılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre  vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, KYK borçları, SGK primleri gibi borçlara yeniden yapılandırma imkanı getirilirken vergi artırımı ile matrah artırımı da yasalaştı. 

Yeniden Yapılandırma, Vergi Ve Matrah Artırımı, Kredi Sicil Affı Getiren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Bu kanun teklifi bugün de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR

Yürürlüğe giren kanuna göre devletin alacaklarına ilişkin vatandaşlara yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Buna göre vatandaşların vergi borçları, vergi cezaları, bu borçlara bağlı olarak oluşan gecikme faizleri, gecikme cezaları, idari para cezaları, sigorta primleri, belediyelerin amme alacakları yeniden yapılandırılabilecek. 

KREDİ SİCİL AFFI

İlgili kanun ile vatandaşlara çok sayıda imkan da getirildi. Bu imkanlardan birisi de kredi sicil affı oldu. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankacılık sisteminde kara listede bulunan vatandaşlar borçlarını ödeyerek o borçlara dair kara listeden çıkabilecekler. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar da bu imkandan yararlanabilecekler. 

Yapılandırma hesaplamasında kullanılacak olan sistemler de kanun ile net şekilde belirlendi. Buna göre Yİ-ÜFE, Türkiye İstatististik Kurumu'nun 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, ÜFE üretici fiyatları endeksi aylık değişim oranlarını ve Yİ-ÜFE yurt içi fiyat endeksi aylık değişim  oranlarını ifade edecek. 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise 0,35 oranı dikkate alınacak. 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 

Kanuna göre vatandaşlara matrah ve vergi artırımı imkanı da verildi. Mükellefler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak ödemeleri halinde artırım yapılan yıllar için hanlarında vergi incelemesi yapılmayacak. 31 Ağustos 2021tarihine kadar 2016 yılı için yüzde 35, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 yılı için yüzde 20 ve 2020 yılı için yüzde 15 oranından az matrah artırımı yapılamayacak. 

Matrah ve vergi artırımı yapılması suretiyle ortaya çıkan ödemeler peşin veya ikişer aylık periyotlarla 6 taksit halinde ödenebilecek. Peşin ödeme yapacak olan mükelleflere ise yüzde 10 indirim uygulanacak. 

Yorumlar (0)