3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Mecliste!

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi komisyona geldi. Kanun teklifi kabul edilirse şantiye şefleri için önemli yasal düzenlemelere gidilecek.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Mecliste!
Meclise verilen kanun teklifi kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması istendi. Verilen kanun teklifi kapsamında şantiye şeflerinin aynı anda birden fazla yapım işinin şantiye şefliğini üstlenmeleri engellenecek.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İÇİN KANUN TEKLİFİ MECLİSE VERİLDİ! 

Verilen kanun teklifi yasalaştığı anda şantiye şefleri birden fazla yapım işinin şantiye şefliğini üstlenmeyecek. Şantiye şefleri bağlı bulundukları meslek odalarından alabilecekleri kayıt belgesi ile şantiye şefi olabilecekler. Yine bağlı olduğu meslek odası tarafından ilan edilen mühendislik asgari ücretinin altında bir ücretle şantiye şeflerinin çalıştırılması yasaklanacak.3194 SAYILI İMAR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Şantiye şefi aynı anda birden fazla yapım işinin şantiye şefliğini üstlenemez. Şantiye şefi bağlı bulunduğu odadan aldığı Oda Kayıt Belgesi ile şantiye şefliği üstlenebilir. Şantiye şefleri bağlı bulundukları oda tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılamaz."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi tarafından verilen kanun teklifi meclis komisyonuna gelirken verilen kanun teklifi kapsamında şantiye şefleri için önemli düzenlemelere gidilecek. Şu anda uygulamada olan mevcut yönetmeliğe göre 30 bin metreye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini üstlenebiliyor. Verilen kanun teklifinde bir şefin 5 ayrı şantiye görevini tam anlamı ile yerine getirme imkanı olmadığı belirtilerek bu uygulamanın değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Yorumlar (0)