6 Mayıs 2021 Perşembe Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait olan Gümüşhane Kelkit'teki ilgili taşınmazların özelleştirme ihalesi sonucu açıklandı. 

6 Mayıs 2021 Perşembe Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir tebliğ yayımlandı. Bir süredir Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait olan arazilerin ve üzerindeki taşınmazların özelleştirme ihalesi yoluyla satışına devam edildiği bildirildi. Son yapılan özelleştirme ihalesinin Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan bazı araziler ve taşınmazlar ile alakalı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI AŞ'YE AİT TAŞINMAZ İHALEYLE SATILDI

Yayımlana tebliğe göre Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olan Gümüşhane'nin kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'nde bulunan 104 ada 22 parsel numaralı 16.205 metrekarelik arazi ve üzerindeki taşınmazlar ile yine aynı yerde bulunan 23 parsel numaralı 6.249 metrekarelik alan ve üzerindeki taşınmazlar ve aynı yerde bulunan 24 parsel numaralı 21.190 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindekiler bir bütün halinde ihale edildi. 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri esasları ile ilgili taşınmazların satış yoluyla özelleştirilmesi için ihale yapıldı. İhale katılımcıları ve teklifleri ihale komisyonunca değerlendirilerek ihale sonucu belirlendi. Yapılan ihale sonucunda ilgili taşınmazları satın almayı hak eden tüzel kişilik Resmi Gazete aracılığı ile duyuruldu. 

İHALEBEDELİ AÇIKLANDI!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'nde yer alan taşınmazlar bir bütün halinde 2.096.000 TL'ye satışına karar verildi. İhaleyi kazanan şirket ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalanacağı bildirildi. Bu şirketin sözleşme imzalamaya yanaşmaması veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise  alınan teminatın Özelleştirme İdaresi başkanlığı lehine irat kaydedileceği belirtildi. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dün yayınlanan tebliğlerle yine Türkiye şeker Fabrikaları AŞ'ye ait olan ve farklı illerde bulunan çok sayıda taşınmaza ait özelleştirme ihalesi sonucunu kamuoyuna ilan etmişti. 

Yorumlar (0)