65 Yaş Üstü Tapu ve Noter İşlemleri İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Tapu işlemleri için belirli şartların sağlanması gerekmekte olup işlemlerde yaş sınırı da uygulanmaktadır. 65 yaş üstü tapu ve noter işlemleri için akıl sağlığı raporu istenmektedir. Peki, aile hekimi bu raporu verebilir mi, akli meleke raporu nereden, nasıl alınır?

65 Yaş Üstü Tapu ve Noter İşlemleri İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?
Türkiye'de yer alan taşınmazların tümü için yapılacak olan satış ve devir işlemlerinde yetkili merci Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü şubeleridir. Burada yapılan işlemler tapu sicil kütüğüne işlenerek kayıt altına alınır.

Ancak bu işlemi yapmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları şartı aranmaktadır. Bunlardan biri de akıl sağlığının yerinde olması ve yaş şartıdır.

TAPUDA YAŞ SINIRI NEDİR, 65 VE 70 YAŞ ÜSTÜ SATIŞ YAPILIR MI?

Ülkemizde uygulanan kanunlar kapsamında yaş sınırı 65 yaş olarak uygulanmaktadır. 65 yaşını doldurmayan her birey tapu işlemini kimlik belgesi ve tapu belgesi ile yapabilirken 65 yaşını dolduran kişilerin bu satış işlemini yapabilmek adına akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda 65 yaş üstü kişilerin sahip olduğu taşınmazlar için akli dengesi yerindedir raporu talep edilmektedir.

65 - 70 - 80 YAŞ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR, SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR, AİLE HEKİMİ VERİR Mİ?

65 yaşında olan ve sahip olduğu taşınmazı satmak ya da devretmek isteyen kişilerin tapuda işlem yapabilmesi için mutlaka sağlık raporu ibraz etmesi gerekmektedir.

Aile hekimi tarafından verilen raporlar kabul edilmemekte olup özel hastanelerden alınan raporlarda kabul edilmemektedir. Tapuda 65 yaş üstü işlem için kesinlikle alınacak raporun devlet hastanesinden alınmış olması şartı aranmaktadır. Yine raporun alındığı gün ile satışın yapıldığı gün aynı olmalıdır. Yani eski tarihli raporlarda geçerli değildir. 65 yaşından daha büyük olan kişilerin akıl sağlığı raporu ibraz etmeden kesinlikle tapuda işlemleri yapılmamaktadır. Bunun nedeni kötü niyetli kişilerin yaşlı insanlardan yararlanmak isteyerek dolandırıcılık olaylarına başvuruda bulunabilmesidir.
Yorumlar (0)