9 Eylül Üniversitesi Deprem Raporu: İzmir Depremi Büyüklüğü 6.9 Şiddeti İse 8.0, Yıkılan Binalarda Krişler Zayıf, Beton Kirli!

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ne yazık ki yıkılan 17 binanın enkazı altında 115 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

9 Eylül Üniversitesi Deprem Raporu: İzmir Depremi Büyüklüğü 6.9 Şiddeti İse 8.0, Yıkılan Binalarda Krişler Zayıf, Beton Kirli!

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ne yazık ki yıkılan 17 binanın enkazı altında 115 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem hakkında 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan Sisam Depremi Değerlendirme Raporu sonuçları yayımlandı. Yayımlanan rapora göre depremin şiddeti 8.0 olarak açıklandı!

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından özel bir araştırma çalışması sonrasında hazırlanan ve "Sisam Depremi Değerlendirme Raporu" adı verilen rapor sonuçları kamuoyuna açıklandı. Açıklanan rapora göre depremin büyüklüğü 6.9 olarak açıklanırken depremin şiddeti ise 8.0 olarak duyuruldu. Yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında yapılan çalışmaların verilerine de yer verilen raporda yıkılan binaların krişlerinin zayıf, betonlarının ise kirli olduğu ve 1999 öncesi inşa edilen binalar olduklarının altı çizildi. İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN BİNALAR 1999 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN BİNALAR! Raporda depremde en çok hasar gören Bayraklı bölgesi de incelenirken burada yıkılan binalar için "Saha incelemelerinde bu binalarda perde duvarların kullanılmadığı görülmüştür. Ağır hasar gören hatta yıkılan binaların birçoğu 1999 öncesi inşaa edilen binalardan oluşmaktadır. Bölgenin bir başka karakteristik özelliği ise binaların bitişik nizam olarak teşkil edilmemiş olmasıdır. Bitişik düzende teşkil edilmeyen binalar aslında deprem davranışı açısından olumlu olsa da, bu olumlu özellik binaları kurtarmaya yetmemiştir.Binaların kolon, kiriş uçlarında ve kolon, kiriş panel bölgesinde enine donatı sıklaştırmasının yapılmadığı, kolon ve kirişlerin yeteriz olduğu zemin katların orijinal kullanım amacının dışına çıkarıldığı görülmüştür. Beton malzemesine bakıldığında kirli ve istenmeyen parçalar, ahşap parçaları, kil topakları, tuğla kırıkları içerdiği, çimento matrisinin zayıf olarak gözlendiği, çimentonun zayıf olduğu beton ile çelik donatı arasındaki yapışıklığın oldukça zayıf olduğu söylenebilir" ifadeleri ile 99 ve öncesinde inşa edilen binalara dikkat çekildi.Kullanılan kalitesiz betonun demirden hızla sıyrılması nedeniyle depremde yıkım daha şiddetli yaşanırken ne yazık ki yıkılan 17 binanın enkazının altından çıkarılan 115 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Emlak365.com


Yorumlar (0)