Aidat borcu icra takibi hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

Adiat rakamları yapılan zamlarla adeta kiralar ile yarışır hale gelirken pek çok kişi de aidat borcu ile karşıya karşıya gelmişti. Yargıtay aidat borcu hakkında emsal karar açıkladı.

Aidat borcu icra takibi hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

Son dönemde elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar, asgari ücrette yaşanan artış ve enflasyon da yaşanan yükseliş apartman aidat tutarlarında da rekor zam olarak yansıtılmıştı. Özellikle de İstanbul'da bazı bölgelerde apartman aidatı kiraları aşarken aidat borcu olan kişi sayısı da yükselmişti. 

Aidat borcu nedeniyle icra takibi işlemlerinde de artış yaşanırken konu hakkında Yargıtay yeni bir emsal karar açıkladı. Ortak gider aidat borcu nedeniyle site yönetimi tarafından başlatılan icra takibi hakkında borçlunun itirazı üzerine yaşanan olaylarda alt mahkeme tarafından verilen karar hakkında Yargıtay emsal karar niteliğinde yeni kararını açıkladı. 

ORTAK GİDER AİDAT BORCU HAKKINDA YARGITAY EMSAL KARAR AÇIKLADI! 

3 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında sitede oturan bir kat malikinin ortak gider aidat borcu nedeniyle site yönetimi tarafından hakkında başlatılan icra takibi itiraz üzerine durduruldu. Mahkemede yargılama devam ederken borçlu kat maliki aidat borcunu ödeyerek kapattı. Bunun üzerine dava konusuz kaldı. 

Aidat borcu icra takibi hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

Aidat borcu icra takibi hakkında Yargıtay'dan emsal karar! - Resim : 2

Davanın konusuz kalması üzerine davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda Yargıtay tarafından açıklanan emsal kararda "Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde dava tarihi itibariyle dava açmakta haklı olduğu anlaşılan tarafın aleyhine vekalet ücreti hükmedilmesi ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulması doğru değildir.

Bahse konu açıklamalarda dikkate alındığında, mahkemece yasa hükmü gözetilmeksizin ve ayrıca hiçbir gerekçe gösterilmeksizin davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebinin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere bozma kararının bir örneğinin ve dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderilmesine, 26.10.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denilerek karar bozuldu. Söz konusu karar bundan sonra açılacak benzer davalarda emsal karar olarak kullanılacak. 

SONRAKİ HABER