Aidat ödememenin cezası var mı, nedir?

Apartmanlarda ve sitelerde aidatlara çok yüksek zamlar yapılmaya başlanınca insanlar aidat ödememenin cezası olup olmadığını araştırmaya başladılar. Aidat ödemeyenler hangi yaptırımlarla karşılaşırlar?

Aidat ödememenin cezası var mı, nedir?

Apartmanlarda ve sitelerde aidat sorunları yaşanıyor. Maliyetlerin artması, yüksek enflasyon gibi gerekçelerle aidatlara çok yüklü zamlar yapılıyor. Bu zamlar fahiş boyutlara ulaşabiliyor. Hatta bazı sitelerde aidat zamları yüzde 200’leri geçiyor. Bu durumda da kat malikleri aidat ödememeleri halinde hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarını merak etmeye başladılar. Aidat ödenmezse ne olur?

AİDAT ÖDEMEMENİN YAPTIRIMI NEDİR?

Apartmanlarda ve sitelerde ortak giderlerin karşılanması amacıyla toplanan aidatlar zorunlu bir ödemedir. Bu zorunlu ödemeye tüm kat malikleri katılmak mecburiyetindedirler. Bundan dolayı da ödeme yapılmamasının bazı yaptırımları bulunmaktadır. Hatta bu yaptırımların faturası çok ağır seviyelere dahi ulaşabilir.

Aidat ödenmemesi durumunda yöneticiler ödemeyi yapmayan kat maliki hakkında yasal takip başlatma hakkına sahiptirler. İcra takibi başlatılırsa borcun üzerine yüzde 5 gecikme faizi eklenir. İcra takibi başlatılmasa dahi yönetimlerin kat maliklerinden geç ödenen aidatlar için yüzde 5 yasal faiz talep etme hakları bulunmaktadır.

Aidat ödenmemesi durumunda eğer kiracı varsa ev sahibi kiracının ödemediği aidattan da sorumlu olur. Kiracı aidat borcu bırakıp evden çıkarsa bu borcun tamamından ev sahibi sorumlu olacaktır. Yönetimler icra takibini kiracı aleyhinde başlatamazlar. Kiracının yönetimlerle değil ev sahipleri ile yasal bağı vardır.

Aidat ödenmemesi durumunda ev sahipleri bazı koşullarda evlerini satmak zorunda kalabilirler. İki takvim yılı içerisinde aidat ödenmediği için 3 defa icra takibine düşen kat malikinin evi genel kurulda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınacak kararla kat maliklerinin tamamına veya onlar istemezse isteyen kat malikine bedeli karşılığı devredilir.

SONRAKİ HABER