AK Parti'den 19 Maddelik Yeni Kanun Teklifi! Vergi Borcu Olanlara Ev, Arsa Devir ve Ferah Yasağı Geliyor

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 19 maddelik kanun teklifi meclise sunuldu. Meclise sunulan son kanun teklifi kapsamında çok önemli yasal düzenlemeler yapılırken yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm taşınmazların cins değişikliği ve emlak vergisi borcu olanlar için yeni düzenlemeler dikkat çekti. İşte son kanun teklifi maddeleri ve emlak sektörünü ilgilendiren yeni düzenlemeler...

AK Parti'den 19 Maddelik Yeni Kanun Teklifi! Vergi Borcu Olanlara Ev, Arsa Devir ve Ferah Yasağı Geliyor

Toplamda 19 maddeden oluşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti tarafından meclise sunuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya imzası ile meclise sunulan kanun teklifinde emlak sektörünü ilgilendiren önemli düzenlemelere de yer verildi. 

AK PARTİ TARAFINDAN MECLİSE SUNULAN SON KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ VE MADDELERİ NELER?

19 maddelik yeni kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. 

Verilen kanun teklifi kapsamında önemli düzenlemelere yer verilirken özellikle de Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yapılan düzenlemede yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapılarda cins değişikliği işlemlerinin resen yapılacak olması dikkat çekti. 

Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecek. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek.

Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecek. 

Kanun teklifinin tam metni ve PDF Formatı için TIKLAYINIZ...

EMLAK VERGİSİ BORCUNU ÖDEYEMEYENLER DİKKAT! VERGİ BORCU OLANLARA KONUT VE ARSA YOK....

Yapılan düzenlemede yer alan 14. madde kapsamında 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30. maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilecek. Yapılan değişiklik ile Tapu Müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferahında tapu ve kadastro harcının matrafında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyenin sistemi üzerinden sorgulayacak. 

Yapılan sorgulamada emlak vergisi borcu olan bina ve arsaların miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda ön görülen haller dışında devir ve ferahı yapılamayacak. Yapılan düzenleme yasalaştığı anda emlak vergisi borcu bulunanlara bina ve arazis devri ve ferahının yapılması yasaklanmış olacak. 

Yorumlar (0)