Aktif yeşil alan nedir?

Bir emlak terimi olarak karşılaşılan aktif yeşil alan ile alakalı olarak ayrıntılar merak ediliyor. Aktif yeşil alan nedir? Şehirlerde hangi alanlar aktif yeşil alandır? Tüm yeşil alanlar aktif yeşil alan mıdır?

Aktif yeşil alan nedir?

Şehirleşmenin yaygınlaşması ile beraber yeşil alanlar çok daha fazla önem kazandı. Beton yığınlarına gömülen kentlerde yeşil alanlar şehrin nefes alma yerleri olarak görülmektedir. Yeşil alanlar için de bazı sınıflandırmalar yapılmaktadır. Aktif yeşil alan da bu şekilde yapılmış bir sınıflandırmadır. Peki aktif yeşil alan hangi yeşil alanları kapsamaktadır?

AKTİF YEŞİL ALAN NEDİR?

Aktif yeşil alan bir kentte veya yerleşim biriminde ortak faydaya açık olan yeşil alanları ifade etmektedir. Parklar, bahçeler, mesire yerleri, botanik bahçeler, çocuk parkları, hayvanat bahçeleri aktif yeşil alan kapsamına giren yeşil alanlardır. Bir alan aktif yeşil alan olacaksa sadece çevresel faktör dikkate alınmaz. İnsanlar tarafından sürekli kullanılan yeşil alanlar aktif yeşil alanlardır. Sadece kullanım da yeterli gelmeyebilir. Aktif yeşil alanlar insanların ortak kullanımına tahsis edilmiş olması gerekir.

AKTİF YEŞİL ALANLARIN ŞEHİRLERDEKİ ORANI NE KADARDIR?

Şehirlerde betonlaşmadan dolayı aktif yeşil alanlar sürekli olarak daralabilmektedir. Şehir planlamalarında aktif yeşil alanlara yer verilmektedir ama uygulama safhasında bu alanlar o kadar geniş tutulamamaktadır. Binalar yapıldıkça bu alanlar azalmaktadır.

AKTİF YEŞİL ALANLAR NERELERDİR?

Aktif yeşil alanlar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Kamuya ait olan aktif yeşil alanlar ile özel mülkiyete ait olan aktif yeşil alanlardır. Kamuya ait aktif yeşil alanlar ormanlar, korular, parklar, çayırlıklar, mezarlıklar, okul bahçeleri, kamuya ait binaların bahçeleri, açık hava tiyatro alanlarıdır. Özel mülkiyete ait aktif yeşil alanlar ise konut bahçeleri, özel koru alanları, tarımsal alanlar, askeriyeye ait yeşil alanlar, iş yeri bahçeleri şeklinde sıralanmaktadır.