Almancılar Türkiye'de Hep Kazançlı

Almanya'da başta olmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'den almayı planladıkları konut, işyeri, arsa gibi gayrimenkullerde bazı özel hakları bulunuyor.

Almancılar Türkiye'de Hep Kazançlı

Almanya'da başta olmak üzere yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'den almayı planladıkları konut, işyeri, arsa gibi gayrimenkullerde bazı özel hakları bulunuyor. Bu özel hakların durumu ve kullanım detayları yazımızda.

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere Avrupa’da yaşayan Türk Vatandaşlarımız Türkiye’de elde ettikleri gelirler ve ilk defa aldıkları konut, işyeri gibi gayrimenkullerle ilgili birtakım avantajlara sahiptirler. Corona virüs salgını dünyayı ekonomik yönden etkilerden Türkiye’de bu krizden kendi payına düşeni almıştır.Salgının sonucu olarak üretim daralmış ve bu durum döviz kurlarını ülkemiz aleyhine olumsuz etkilemiştir. Salgın olmasına rağmen Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları hem tatillerini geçirmek için hem de memleket hasretiyle Türkiye’ye akın etmiş yüksek döviz kurlarından Euro bozdurarak rahat bir tatil yaparak şimdi dönüş yoluna çıkmışlardır.Bugünkü yazımızda dönüş yolunda olan Almancı diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımızın Türkiye’den satın alarak yurt dışına çıkardıkları eşyalara ait Katma Değer Vergisinin (Yolcu Beraberi Eşya), Gümrük çıkış noktasında kendilerine iade edilmesi hususunu kanun, tebliğ ve kendi düşüncelerimizle açıklamaya çalışacağız.MAL VE HİZMET İHRACATIBahsettiğimiz konu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 11/1-b maddesinde mal ve hizmet ihracatı başlıklı maddesi kapsamına girmektedir. Konunun detayları Katma Değer vergisi genel uygulama tebliğinin II-İstisnalar bölümünde yer alan A- İhracat istisnası kısmında 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) başlığı ile açıklanmıştır.3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir.İstisnadan, Türkiye'de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar faydalanabilir.Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.Burada önemli hususlardan bir tanesi Özel Tüketim vergisinin 1 sayılı listesinde yer alan benzin, motorin, fuel oil, benzol,solvent gibi ürünlerin yolcu beraberi kapsamında Kdv iadesinin mümkün olmadığıdır. Yani araçlarıyla yurda gelen Almancılar aldıkları mazot, benzin gibi yakıtların Kdv’sini gümrükten çıkarken alamazlar. Türkiye içinde alınan hizmetlere ait Kdv’nin de iadesi söz konusu değildir.Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 100 TL’nin üstünde olması halinde istisna uygulanabilir. Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dâhildir.  Fatura dört nüsha olarak düzenlenir ve ilk üç nüshası alıcıya verilir. Alıcının istisnadan faydalanabilmesi için satın aldığı malları fatura ve benzeri belge tarihinden itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarması gerekir. Çıkış sırasında mallar gümrük görevlisine gösterilir ve malların yurtdışına çıkarıldığına ilişkin fatura ve benzeri belge örneği onaylatılır. Alıcı onaylattığı üç belge örneğinden ikisini onayı yapan gümrük görevlisine bırakır.Almancı vatandaşlarımız KDV iadelerini Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alabilir veya Gümrük çıkışından sonraki 3 ay içinde evraklarını satıcıya göndererek alabilir veya Alıcının, onaylı fatura nüshasını çıkış tarihinden itibaren üç ay içinde satıcıya elden getirmesi halinde, iade tutarı satıcı tarafından nakden ödenir. 

    

Örneğin Almancı vatandaşımız Sefer bey yaz tatilini memleketi izmir’de geçirerek yüksek Euro kurunu fırsat bilip dövizini bozdurmuş, eşi jale hanım ve çocukları Toprak ve Yiğit’in bütün alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye’de gidermiş ve satın aldığı mallara ilişkin faturaları yurt dışına çıkarken gümrük görevlilerine göstererek onaylattığı fatura örneklerini Havalimanında bulunan Bankalara ibraz ettiği takdirde aldığı mallara ilişkin ödediği KDV’yi iade alabilecektir. Birçok vatandaşımız bu uygulamanın farkında değil veya artık uygulanmadığını düşünmektedir. Oysa kanun ve tebliğ hükümleri halen mevcudiyetini korumaktadır. Bu yüzden Almancı vatandaşlarımıza uyarımız, yurt dışına çıkarken KDV iade hakkınızın olduğunu unutmayınız..ORHAN BAYTEKİN VERGİ MÜFETTİŞİEMLAK365.COM - ÖZEL HABER / HABERİN, YAZININ TAMAMI YADA BİR BÖLÜMÜ AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMİŞ OLSA DAHİ ALINTILANAMAZ, KOPYALANAMAZ


Yorumlar (0)