Ankara'da Metro İstasyonlarındaki Dükkanlar 10 Yıllığına Kiraya Verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi yayımladığı ihale duyurusu ile Metro ve Ankaray istasyonlarında yer alan işyerlerini, dükkanları kiraya vereceğini ilan etti. İşte belediye başkanlığının ihale ilanı.

Ankara'da Metro İstasyonlarındaki Dükkanlar 10 Yıllığına Kiraya Verilecek
Kamu kurumlarının kiralık gayrimenkul ilanları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı duyuru da yer aldı. Belediye başkanlığı yayımladığı bir duyuru ile metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan 10 iş yerinin kiralanacağını ilan etti.

İhale sürecine ilişkin detayları paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihale tarihini ve ihalenin ne zaman yapılacağını açıkladı.

METRO İSTASYONLARINDA Kİ 10 İŞYERİ KİRALANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yayımladığı duyurusunda, 10 adet işyerinin kiralanması için 8 Nisan 2021 tarihinde ihale düzenleyeceğini bildirdi. İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre yapılacağı duyuruldu. Ayrıca kiralanacak olan gayrimenkullerin 10 yıllığına kiralanacağı ilan edildi.

İHALE BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İhaleye katılmak ve dükkanlardan birini veya birkaçını kiralamak isteyenler başvuruda bulunacaklar. Başvurular Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi suretiyle yapılacak.

İhale şartnamesinde bildirilen evrakları derleyenler ayrıca yine şartnamede ilan edilen geçici teminat bedelini ödeyecekler ve alacakları makbuz ile birlikte başvurularını yapacaklar. Başvurular İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğüne yapılacak.

İhale Şartnamesi Nasıl Alınacak?

Kiralanacak olan dükkanlar için düzenlenecek ihaleye katılmak isteyenler başvurularını ihale şartnamesine göre yapacaklar. EGO Genel Müdürlüğü ihale şartnamesinin 150 TL karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2.Kat No:5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden alınacağını duyurdu.

MUHAMMEN BEDEL TABLOSU

Kurum ihale kiralanacak olan gayrimenkullerin muhammen bedellerini açıkladı. Başvurular ve ihale teklifleri muhammen bedel listesine göre yapılacak.İHALE BAŞVURU EVRAKLARI

İhaleye başvuruda bulunacak olan gerçek kişiler yukarıda yer alan tabloda ki geçici teminat bedelini ödeyecekler. Daha sonra geçici teminat bedeli makbuzu ile birlikte "Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti, Emniyet Mah. Hipodrom CadGeçici teminat mektubu, Şartname bedeli makbuzu, Teklif mektubu, Adli sicil kaydı (İhale tarihinden en az 5 gün önce alınmış olacak), Varsa kayıtlı olduğu Meslek Odası Belgesi veya Vergi Levhası, Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı, Tebligat adresi için ikametgah ilmühaberi, " evraklarını teslim edecekler. Tüzel veya ortak olarak başvuruda bulunacaklar için başvuru evrakları daha farklı liste ihale şartnamesinde görülebilecek.
Yorumlar (0)