Apartman karar defteri nedir, tutulmazsa ne olur, cezası var mı?

Apartman yönetimlerinin resmi evraklarından olan apartman karar defteri ile alakalı ayrıntılar merak konusu oluyor. Apartman karar defterinin önemi nedir, tutulması şart mıdır?
Apartman karar defteri nedir, tutulmazsa ne olur, cezası var mı?

Apartman arar defteri ile alakalı olarak ayrıntılı bilgiler araştırma konusu olabiliyor. Apartmanlardaki resmi evraklar arasında yer alan apartman karar defteri için her kat malikinin bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu karar defterleri apartmanlar için bir sicil gibi işlem görmektedir. Resmi bir niteliğinin olması ile de taraflar arasında bağlayıcıdır.

APARTMAN KARAR DEFTERİ NEDİR?

Apartman karar defteri, kat Mülkiyeti Kanununda yeri olan bir evraktır. Her apartmanda apartman karar defterinin olması zorunluluktur. Apartman karar defterleri yılda en az bir defa olmak üzere yapılan Kat Malikleri Genel Kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Bu defterler sıradan bir defter değillerdir. Noter tarafından onaylanan defterlerin kullanılması zorunludur.

HANGİ BİLGİLER APARTMAN KARAR DEFTERİNE İŞLENİR?

Apartman karar defterine işlenmesi gereken bilgilerin neler olduğu da merak ediliyor. Apartmanda alınan tüm kararlar bu deftere işlenmelidir. Bunun yanında yapılan ve yapılacak işler de burada yer alır. Gelir ve giderlerin kayıtları da apartman kayıt defterine işlenerek ileride olası bir incelemede resmi evrak görevi görecektir. Tüm bu bilgiler işlenildiği defterler noterde ara tasdik ile işletilirse apartmanlarda çok önemli bir görev de görüyorlar.

APARTMAN KARAR DEFTERİ TUTULMAZSA NE OLUR?

Apartman karar defteri tutmak kanuni bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu defterin tutulmamasının bir yaptırımı vardır. Apartman karar defterlerini tutmak yöneticilerin sorumluluğundadır. Bunu yerine getirmeyen yöneticilere kanuna dayanarak idari para cezası verilmektedir. Bu para cezasını9 yöneticiler kişisel olarak ödemek zorundadırlar. Yönetici hatası nedeniyle verilen idari para cezası apartman bütçesinden karşılanamaz.