Apartmanlarda Her Masrafa Katılmak Zorunlu Mı? Binada Oturanların Bilmeleri Gereken Hakları

Türkiye'de nüfusun çok büyük bir oranı apartmanlarda toplu alanlarda yaşamını devam ettiriyor.

Apartmanlarda Her Masrafa Katılmak Zorunlu Mı? Binada Oturanların Bilmeleri Gereken Hakları

Türkiye'de nüfusun çok büyük bir oranı apartmanlarda toplu alanlarda yaşamını devam ettiriyor. Apartmanlarda, sitelerde yaşayan vatandaşlar binanın tüm ortak masraflarını ise eşit bir şekilde karşılıyorlar. Binanın, apartmanın bakım, onarım, temizlik ve diğer masrafları için aidat dışında ücretler ödenebiliyor. Ancak bazı çalışmalar ve düzenlemeler tüm malikler için gerekli olmuyor. Peki bu durumda ödemeler nasıl yapılır? Hak sahiplerinin bilmesi gereken hakları.

Apartmanlarda yaşayan vatandaşların hakları ve bu alanda yapılacak olan düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre düzenleniyor. Bu kanun kapsamında en az 8 bağımsız bölüm olan binalarda apartman yöneticisi olması mecburi. Eğer daha az sayıda bölüm varsa yönetici isteğe bağlı olarak seçilir. Apartman yönetici binanın gereksinimleri ile ilgili sorumludur. Bu kapsamda çeşitli sorumlulukları olan apartman yöneticisinin kararları binada oturan malikler ile ortak kararlar ile alınır. APARTMAN YÖNETİCİSİ KARARLARI NASIL ALIR?Apartman yöneticisi genel olarak binanın tüm işleriyle ilgilenir. Bu kapsamda apartmanın bakım, onarım, tadilat işlemleriyle ilgilenir. Genel yönetim işleriyle ilgili aidatların toplanmasını sağlar, aidat toplanamadığı takdirde ödemeyen kat maliki hakkında yasal işlemleri başlatır. Bu alanda gerekli olan bankacılık işlemlerini yürütür. Toplantı ve ortak karar alınması gereken görüşmelerin oluşmasını sağlar. Apartman veya site yönetimi adına açılan davalarda tebligat kabul eder.Apartman yöneticinin sorumlulukları bu şekilde olurken apartman adına alınması gereken kararlar yönetici tarafından alınmaz. Bu kararlar gerçekleştirilen toplantı sonrasında gerçekleştirilen oylamaya göre yapılır. Talep edilen düzenleme çoğunluk tarafından kabul edilirse karar uygulanır. ORTAK KARARLARA İTİRAZ İŞLEMLERİBina, site adına alınan kararların tamamına katılmak zorunlu mu?Bu sorunun yanıtı Kat Mülkiyeti Kanunu 43. maddesinde açıklanmıştı. Bu maddeye göre; bina adına önerilen karar çok masraflı ise veya sadece bazı kat maliklerinin kullanımı adına sunuluyorsa diğer kat malikleri ortak gidere katılmayabilirler. Ayrıca bu giderlerin, daha önceden toplanan yada toplanacak olan aidat ücretlerinden ödenmesi durumunda ise iptal davası açabilir. Bu tarz durumlarda ise itiraz işleminde bulunan kat malikinin karara katılmama nedeni, apartman yönetici tarafından bina toplantısında karar defterine yazılmalı. Toplantıda yer alan kat malikleri için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açma süreci 30 gün, toplantıda yer almayan kat maliklerinin ise kararı öğrenmelerinin ardından 6 ay olarak uygulanır. Kat Malikleri Kanunun 43. Maddesi

Emlak365.com


Yorumlar (0)