Apartmanlarda Karar Alma Yeter Sayısı Kaçtır, Toplantılar Ne Zaman Yapılır?

Apartman yönetimleri hakkında çok sayıda araştırma yapılıyor. Apartman yönetimleri ne zaman toplanır? Apartmanda karar alma yeter sayısı kaçtır? Apartmanlarda yönetimlerin hangi hakları vardır?

Apartmanlarda Karar Alma Yeter Sayısı Kaçtır, Toplantılar Ne Zaman Yapılır?

Apartman yönetimine ilişkin oldukça fazla sayıda konu merak edilip araştırılıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen apartman yönetimlerinin şekli, yapısı, faaliyetleri ve yetki alanları net bir şekilde belirlenmiştir. Kanuna göre Kat Malikleri Kurulu şeklinde ifade edilen apartman yönetimleri apartmanların idare edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. 

APARTMANLARDA YÖNETİM TOPLANTILARI NE ZAMAN YAPILIR?

Apartman yönetimlerinin toplantı takvimi de yine kanunla belirlenmiştir. Buna göre apartman yönetimleri olarak teşkil eden Kat Malikleri Kurulu yılda en az 1 defa toplanmak zorundadır. Apartman yönetimlerinin iki ana unsuru vardır. Bunlar tüm kat maliklerinin katılım gösterdikleri kurul ve apartman yöneticisidir. Toplantılar da iki usulle yapılır. Çağrı usulü ile bir toplantı tarihi belirlenerek çağrı yapılır. Yönetim planında toplantı tarihi belirlenmemişse her yılın Ocak ayında toplantı yapılmak zorundadır. Olağanüstü toplantılar ise yöneticinin, denetçinin ve  kat maliklerinin üçte birinin talebi ile yapılır. 

KARAR YETER SAYISI KAÇTIR?

Kat Malikleri Kurulu'nda alınan kararlara ilişkin karar yeter sayısının kaç olması gerektiği de araştırılıyor. Buna göre kat maliklerinin sayısı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlası ile Kat Malikleri Kurulu toplanabilir. Bu toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Kat Malikleri Kurulu için yeter sayısının yerine getirilememesinden dolayı ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı en az on beş gün içerisinde yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı genel uygulamadının dışında olur. Toplantıya katılanların salt oy çokluğu ile kararlar alınabilir. Ancak ilk toplantı çağrısında birinci toplantıda yeter sayısının yerine getirilememesi durumunda ikinci toplantısının yer ve zamanı net bir şekilde ifade edilmelidir. Yine kanuna göre ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında en az 7 gün süre bulunmalıdır. 

Yorumlar (0)