Apartmanlarda klima gürültüsü için neler yapılır, gürültücü komşu nereye ve nasıl şikayet edilir?

Apartmanlarda klima gürültüsünden rahatsız olan komşunun hakları nelerdir? Komşunun klimasından rahatsız edecek seviyede ses geliyorsa ne yapılır? Klima söktürülür mü?
Apartmanlarda klima gürültüsü için neler yapılır, gürültücü komşu nereye ve nasıl şikayet edilir?

Apartmanlarda komşular arasında olması gereken hukuk birbirlerinin haklarına saygı gösterecek şekilde dizayn edilmiştir. Dolayısıyla bir kat malikinin diğer bir kat malikini rahatsız etme hakkı yoktur. Eğer komşulara rahatsızlık veriliyorsa bu ciddi bir meseledir. Hatta kiracının komşuları ile kötü geçinmesini dahi kanun haklı fesih gerekçesi olarak tespit ederek komşuya saygının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Peki klimasından çok ses gelen komşunun hukuki durumu nedir? Komşunun klimasından rahatsız olunuyorsa ne yapılır?

KOMŞUNUN KLİMASINDA ÇOK SES GELİYORSA NE YAPILMALI?

Apartmanlarda yaşamı çekilmez hale getiren bir konu da klimalardan gelen ve oldukça sinir bozucu olabilen seslerdir. Komşular bu klima sesinden veya uğultusundan rahatsız olabilirler. Bmyle bir sorunun yaşanması durumunda tamamen medeni bir üslup ile ve kavgaya neden olmayacak şekilde klimanın sahibi olan komşuya sözlü uyarı yapılır. Bu sözlü uyarı sorunu çözmüyorsa o zaman apartman yönetimi ile iletişime geçilerek yaşanan bu sorunun apartman kuralları içerisindeki yeri öğrenilmelidir. Bu şekilde yönetimden klimadan gelen sesi kesebilmek için gerekli hamleleri yapması istenir. Apartman yönetimleri sözlü veya yazılı olarak ilgili kat malikini uyaracaktır. Lakin bununla sorun çözülemeyebilir.

Kliması rahatsızlık veren komşunun kiracı veya ev sahibi olmasına göre bundan sonraki aşamada ayrı ayrı hareket edilir. Eğer rahatsızlık veren komşu kiracıysa onun ev sahibi ile iletişime geçilip sorunu çözmesi istenir. Yaşanan sorun esasında komşulara saygı göstermemekten dolayı kira sözleşmesinin feshini gerektirebiliyor. Bu yolla da sorun aşılamazsa o zaman mahkeme sürecinin başlatılması gerekiyor.

Komşunun klimasından gelen sese dair kanıtlarla mahkemeye başvuru yapılabilir. Bu görülen mahkeme hem klimanın sesinin ortadan kaldırılmasına dair tedbirleri devreye sokacaktır hem de gürültücü komşu cezalandıracaktır.