Apartmanlarda ve sitelerde yaşayanlar dikkat! Bunu yaparsanız evinizi kaybedersiniz!

Apartmanlarda ve sitelerde kapı önlerine konulan ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar komşular arasında sorun olabiliyor. Hatta bu şekilde ev sahipleri beklemedikleri bir anda evlerinin mahkeme kararı ile satılmasıyla dahi karşılaşabilirler.
Apartmanlarda ve sitelerde yaşayanlar dikkat! Bunu yaparsanız evinizi kaybedersiniz!

Apartmanlarda ve sitelerde yaşayanlar ortak yaşam gereği birbirlerinin haklarına saygı göstermek zorundalar. Bu haklar kanunla güvence altında tutulurken bazı komşular kendi bildiklerini okumaya devam edebiliyorlar. Ancak komşulara rahatsızlık vermenin yaptırımları oldukça ağır olabiliyor. Bazı durumlarda ev sahipleri evlerini kaybetmek durumunda dahi kalabiliyorlar.

ORTAK ALANLARI İSTEDİĞİNİZ GİBİ KULLANAMAZSINIZ

Apartman ve site yaşamında ortak alan kullanımı oldukça büyük sorunlar yaratabiliyor. Bazı kat malikleri kendi kapılarının önlerini kendilerine ait olduğunu zannederek bir süre eşya bırakabiliyorlar. Hatta bazı durumlarda komşular merdivenlerde ve koridorda yürüyemez hale gelebiliyor. Ayakkabılık koymak, kapı önüne ayakkabılar bırakmak bunlardan en yaygın olanıdır. Ancak bu hukuken uygun değildir. Yargıtay kapı önlerine ayakkabı ve ayakkabılık konulmasını kesinlikle yasaklamıştır.

KOMŞULAR NE YAPMALI?

Bir komşunun kapı önünü diğer komşuların hakkını gözetmeyecek şekilde kullanması durumunda neler yapılabileceği merak ediliyor. Bu durumda ilk olarak komşu uyarılmalıdır. Uyarı yapılmasına rağmen kusurlu davranış devam ediyorsa sorun çıkaran komşu aleyhinde bulunulan yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Mahkemeden yapılan müdahalenin engellenmesi koridorlara eşyalar konulmaması gibi kararlar çıkartılabilir. Mahkemenin verdiği bu karara rağmen komşu gerekeni yapmıyorsa o zaman bir üst aşamaya geçilir. Mahkeme kararını icraya koyarak kolluk kanalı ile bu eşyalar kaldırılır.

YARGI KARARINA UYMUYORSA NE YAPILIR?

Mahkemeden karar çıkarılmasına rağmen sorun çıkaran komşu sorun yaratmaya devam ederse o zaman yapılacak tek şey kalıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesine göre binadaki diğer malikler sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları bir karar ile dava açabilirler. Mahkemeye başvuran kat malikleri sorun çıkaran komşunun evini satın alabilirler. Bu şekilde sorun çıkarak ve sorunun çözümüne dair tüm yapılanlara karşı duran komşudan tamamen kurtulmak mümkün olur.