Apostil mührü nedir, nereden alınır?

Emlak işlemleri için gerekli olan evraklardan biri de apostil mührü olarak öne çıkmaktadır.
Apostil mührü nedir, nereden alınır?

Emlak terimleri arasında en sık kullanılanlardan biri de apostil olarak öne çıkmaktadır. Başka bir ülke tarafından düzenlenen evrakın yabancı bir ülkede geçerlilik kazanabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. 

Apostil bir evrakın, yabancı bir ülkede geçerli olarak kabul görmesi için bu evrakın gerçek olduğunun belgelendiren ve bir resmi daire tarafından ilgili 1961 yılında Lahey uluslararası sözleşmesinin şartları dâhilinde resmileştirilen şartlar altında konulan bir mühür ve tasdike  verilen isimdir. 

APOSTİL MÜHRÜ NEREDE YAPILIR?

Resmi bir belge olması neden ile bu belge sadece resmi kurumlar tarafından düzenlenebilmekte olup Kaymakamlıklar, valilikler tarafından da hazırlanabilmektedir. Adli belge içeren apostiller için ağır ceza mahkemeleri ve başkanlıkları da bu belgeyi hazırlama yetkisine sahiptir. 

Adli belgelerde, Ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları da bu evrağı verebilmektedir. Apostil mühründe belgenin düzenlendiği ülke, belgeyi imzalayan yetkilinin ismi ve sıfatı, imzasız bir belge olması durumunda mühürleyen makamın ismi, belge tarihi ve yeri, belge numarası, belgenin verildiği makam, belgeyi tanzim eden makamın mührü ve imzası belgede mutlaka yer almalıdır.