Aylık Geliri Asgari Ücretin Altında Olanlara, İşi Olmayanlara Bedava Ev Verilmesi İçin Kanun Teklifi Mecliste!

Aylık hane halkı geliri asgari ücretin altında kalanlara, iş aramasına rağmen bulamayan işi olmayanlara bedava ev verilmesine yönelik kanun teklifi meclise sunuldu.

Aylık Geliri Asgari Ücretin Altında Olanlara, İşi Olmayanlara Bedava Ev Verilmesi İçin Kanun Teklifi Mecliste!

Aylık hane halkı geliri asgari ücretin altında kalanlara, iş aramasına rağmen bulamayan işi olmayanlara bedava ev verilmesine yönelik kanun teklifi meclise sunuldu. Yoksul Yurttaşlara Konut Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi yasalaşırsa yoksul vatandaşlara devlet ücretsiz konut tahsisi yapacak.

Son dönemde konut fiyatları rekor hızla yükselmeye devam ederken yaşanan yükseliş ne yazık ki dar gelirli ailelerin ev sahibi olması yaşanan bu yükselişin ardından oldukça zorlaştı. Dar gelirli ailelerin kendi imkanları ile ev sahibi olmaları zorlaşırken konu hakkında CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal imzası ile meclise kanun teklifi verildi. Meclise sunulan Yoksul Yurttaşlara Konut Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaşması halinde aylık hane halkı geliri asgari ücretin altında kalan, hiçbir işte çalışamayan, iş aramasına rağmen çalışacak düzenli bir iş bulamayan kişilere ücretsiz sosyal konut tahsisi yapılacak. Ancak konut tahsisi için aile olma şartı aranacakk. YOKSUL YURTTAŞLARA KONUT TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Madde 1- Devlet, yaşamlarını kendi gelirleri ile idame ettiremeyen, aylık hane geliri brüt asgari ürcetin altında olan, hiçbir işte çalışmayan, iş aramasına rağmen düzenil çalışacak iş bulamayan, yurttaşlara konut tahsis eder. Konut tahsisinde aile olma şartı aranır. Karı koca veya geliri olmayan çocuklar ebeveynlerin ikisi veya herhangi birsi ile oturmaları halinde aile sayılır. Karı koca olmaları durumunda tahsis her ikisi adına birlikte yapılır. Madde 2- Tahsis edilecek konutların, hak sahiplerinin bulunduğu illerde veya talep ettiği illerde olması zorunludur. Hiçbir hak sahibi talep etmediği bir ilde ikamete zorlanamaz. Bu konutlar sosyal konut vasıflarının altında bir konut olamaz. Devlet bu konutları kendisi inşa edeceği gibi, kiralama yoluna da gidebilir veya hak sahiplerine kiralanan konutların kira bedellerini ödeyebilir. Bu tür durumlarda, kira sözleşmeleri kamu adına yeniden düzenlenir. Madde 3- Tahsis edilecek konutalrı özellikleri, imarı, inşası veya ne şekilde temin edilecekleri, iş bulamayan, yurttaşların hangi koşullarada hak sahibi olacakları, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Madde 4- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Verilen kanun teklifi ilk olarak meclis gündemine gelecek. Meclis gündeminde yapılan görüşmelerde partiler tarafından uzlaşma sağlanması ve çoğunluk tarafından onaylanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanının onay vermesi ile kanun Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Emlak365.com

Yorumlar (0)