Bir Arsa Üzerindeki Yapıyı Yıkabilmek için Yıkma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Bir arsa üzerinde yer alan herhangi bir yapının yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için yıkım ruhsatı alınması gerekiyor.

Bir Arsa Üzerindeki Yapıyı Yıkabilmek için Yıkma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Bir arsa üzerinde yer alan herhangi bir yapının yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için yıkım ruhsatı alınması gerekiyor. Peki yıkım ruhsatı nasıl alınır? Neler yapılması gerekiyor?

Arsası bulunan ve bu arsa üzerinde yıkılmasını istediği ev, barınak ve benzeri bir yapı olan vatandaşların takip etmeleri gereken resmi bir süreç bulunuyor. Arsanın üzerinde yer alan yapının yıkılabilmesi için alınması gereken izin ve yapılması gereken işlemler var. ARSA ÜZERİNDE Kİ YAPI NASIL YIKILIR?Herhangi bir arsa üzerinde yer alan yapının yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle vatandaşların belediyeye gitmeleri gerekiyor. Belediyeye yıkım izni için başvuru yapacak vatandaşlar onay çıkması durumunda yıkım ruhsatı alacaklar. Arsanın bulunduğu belediye başkanlığından alınacak olan yıkım ruhsatının ardından yıkım işlemleri tamamlanabiliyor. Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?Yıkım ruhsatı alımları için belediyeye teslim edilmesi gereken evraklar bulunuyor. Bu evraklara dair listede, dilekçe imar durumu, tapu malik listesi, hissedarların noter tasdikli muvafakatı, elektrik, su, doğalgaz, emlak vergi ilişik kesme yazısı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi, Harç-ücret makbuzu (en son aşamada istenir) ve yapının fotoğrafı.Bu evrakları derleyen vatandaşlar belediyeye yıkım ruhsatı için başvuruda bulunabilirler. YIKIM İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?Yıkım işlemi gerçekleştirilmesi için öncelikle ilgili yapının tamamen boşaltılmış olması gerekiyor. Eğer söz konusu yapı tarihi bir yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’ndan da onay belgesi almak gerekiyor. Tüm bu süreçlerin tamamlanması durumunda ise yapı Fenni Sorumlu gözetiminde tamamlanıyor. Emlak365.com


Yorumlar (0)