Birleştirilen daire için tek aidat mı ödenir?

Birleştirilen daireler için apartmanlarda ve sitelerde tak aidat mı yoksa iki aidat mı ödenir? Sonradan birleştirilen dairelerin aidat hesaplaması hangi kurala göre yapılır?

Birleştirilen daire için tek aidat mı ödenir?

Apartmanlarda ve sitelerde yüksek zamlarla gündem olan aidat meselesine dair detaylı araştırmalar yapılıyor. Özellikle vatandaşlar bazı konularda anlaşma sağlayamıyorlar. Sonradan birleştirilen dairelerin ödemeleri gereken aidatlar da bunlardan birisidir. Örneğin tapuda bağımsız bölüm olarak geçen iki daireyi birleştirip tek daire haline getirenler tek aidat ödemek istiyorlar. Yönetimler ise bu birleştirilen dairelerden iki aidat isteyebiliyorlar.

BİRLEŞTİRİLEN DAİRELERDE AİDAT SORUNU!

Aidat belirlemesi yapılırken iki ayrı yolla bu gerçekleştirilir. Bazı binalarda aidatlar arsa paylarına göre belirlenmektedir. İki daire birleştirilip tek daire haline gelmişse toplam arsa payı üzerinden aidat ödemesi yapılacaktır ve iki aidat istenmesi yasaldır. Bir diğer yol ise her bağımsız bölümden eşit aidat alınmasıdır. Bu durumda da tek daire olarak görünen birleştirilen daire iki bağımsız bölüm olduğu için iki aidat ödeyecektir. Bu yolla da tek aidat ödemesi yapılamaz.

AİDATLAR TESPİT EDİLİRKEN HANGİ KURALLARIN UYGULANACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Bir apartmanda veya sitede aidat hesaplamasının hangi yolla yapılacağı genellikle yönetim planında yazılıdır. Bu yönetim planında hangi usul yazılıysa o usulle aidat hesaplaması yapılır. Yönetim planında aidatlara ilişkin bir detay yer almıyorsa o zaman Kat Mülkiyeti kanunu esas alınır ve o durumda da birleştirilen dairelerin tek aidat ödemesi mümkün olmayacaktır.

TEK AİDAT ÖDEMEK MÜMKÜN MÜ?

Birleştirilen dairelerde tek aidat ödemenin çok zor da olsa bir yolu vardır. Bunun için yönetim planına böyle bir karar işlenmelidir. Ancak yönetim planına bu kararı ekleyebilmek için kat maliklerinin nitelikli çoğunluğu gerekmektedir. Bu da beşte dördün onayı ile mümkündür. Ayrıca bu karara katılmayanları mahkemeye vererek kararı iptal ettirme hakları vardır. Bu da çok zahmetli bir süreç olduğu için pek tercih edilmez.

SONRAKİ HABER