Çatı Masrafları Kime Aittir, Akan Çatının Masrafını Kim Öder, Apartman Dubleks Çatı Yönetmeliği Kanunu Nedir?

Apartmanlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri de çatı tamiri masrafları ödemeleridir. Özellikle de çatı katı kullanım hakkı ve çatı onarımı için dava açma tartışmaları ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Peki, Apartmanda çatı tamiri yönetmeliği dükkanlar da dahil mi, Çatı katında oturanların hakları nelerdir, Çatı katı kullanım hakkı kime aittir, çatı masrafı ortak mıdır, apartman çatı kanunu ve yönetmeliği ile sunulan şartlar nelerdir? Soruların yanıtları haberimizde...
Çatı Masrafları Kime Aittir, Akan Çatının Masrafını Kim Öder, Apartman Dubleks Çatı Yönetmeliği Kanunu Nedir?

Apartmanlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri de çatı tamiri masrafları ödemeleridir. Özellikle de çatı katı kullanım hakkı ve çatı onarımı için dava açma tartışmaları ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Peki, Apartmanda çatı tamiri yönetmeliği dükkanlar da dahil mi, Çatı katında oturanların hakları nelerdir, Çatı katı kullanım hakkı kime aittir, çatı masrafı ortak mıdır, apartman çatı kanunu ve yönetmeliği ile sunulan şartlar nelerdir? Soruların yanıtları haberimizde...

Çok katlı binaların sayıları her geçen gün artmaya devam ederken ortak alanlar tartışmaları da büyümektedir.Özellikle de çatı katında oturanların hakları, çatı katı kullanım hakkı, çatıya çıkılması ve kırılan kiremitlerin tamiri ile çatı tadilatı konularında sıkıntılar yaşanabilmektedir.ÇATI KATINDA OTURANLARIN YASAL HAKLARI NELERDİR?Çatı katında oturanların da diğer apartman sakinleri gibi hakları bulunmakta olup çatılar binaların ortak kullanım alanlarıdır. Yani çatı katının kullanım hakkı ve gider masrafları üzerinde taraflar eşit haklara sahiptir.ÇATI MASRAFI ORTAK MIDIR?Evet, çatılar binaların ortak kullanım alanları olduğu için diğer tüm masraflarda olduğu gibi ortak kullanım alanları için de masraflar ortaktır. Ancak binalarda çatı kullanımları sıklıkla tartışmalara, hatta davalara konu olabilmektedir.Çatı Masrafları Kime Aittir, Akan Çatının Masrafını Kim Öder, Apartman Dubleks Çatı Yönetmeliği Kanunu Nedir?APARTMAN ÇATI KANUNU VE YÖNETMELİĞİApartmanlarda kullanım hakları ve kuralları Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Aynı şekilde çatı katı kullanım hakkı ve çatı tadilatı giderleri de bu kanun maddelerine göre düzenlenmektedir.Kat Mülkiyeti Kanuna göre çatı katı binaların ortak kullanım alanı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre çatı katı kullanım hakkı tüm kat maliklerine ait olup yine çatı tamiratı ve tadilatı giderleri de tüm kat maliklerinin arasında arsa payı oranında eşit sorumluluktadır.BEŞTE DÖRDÜN YAZILI RIZASI GEREKİYOR!Ancak yine aynı kanun kapsamında binalarda çatı onarımı için mutlaka bina sakinlerinin çoğunluk onayının alınması gerekmektedir. Bütün kat maliklerinin en az 5'te dördünün onayı alınmadan çatı tadilatı yapılması mümkün değlidir.Kat malikleri kurulu toplantısı yapılarak çatı tadilatı için izin alınması gerekmektedir. Bunun için atılması gereken ilk adım apartman yöneticisi tarafından apartman toplantısı düzenlenmesidir. Bu toplantı ile katılımcılar arasında konu istişare edilerek tamirat için karar çıkarılır.Çatı ortak yerler kapsamı olduğu için alınan karara rağmen hiçbir kat malikinin bu ücreti ödememe hakkı yoktur. Kişinin giriş katta oturması bu durumu değiştirmez. Her bir kat maliki taşınmazda sahip olduğu arsa payı oranınca çatı tamiri masrafları için ortak olmak zorundadır.Çatı Masrafları Kime Aittir, Akan Çatının Masrafını Kim Öder, Apartman Dubleks Çatı Yönetmeliği Kanunu Nedir?ÇATININ AKMASI DURUMUNDA ÇOĞUNLUK İZNİ ZORUNLULUĞU KALKAR! ACİL ONARIM HAKKI NEDİR?Ancak çatının akıtması durumunda bu zorunluluk ortadan kalkar. Acil onarım gereken durumlarda bina sakinlerinin çoğunluk oyu vermemesine rağmen çatı katında oturan kat maliki mahkemeye başvuruda bulunarak acil onarım hakkı talep edebilir.Kat Mülkiye Kanunu kapsamında yer alan “Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz" maddesi kişiye bu hakkı verir.Bunun için kişi mahkemeye başvuruda bulunarak acil onarım hakkı talep eder. Ancak mahkeme tarafından verilen bir karar olmadan kişinin asla bu işlemi yapmaması gerekir. Bina sakinlerinin yazılı çoğunluk kararı ve mahkeme tarafından verilen acil onarım hakkı olmadan yapılacak bir tadilatın masrafı kişinin kendi cebinden ödeme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.APARTMANDA ÇATI TAMİRİ YÖNETMELİĞİ DÜKKANLAR DA DAHİL Mİ?Evet dükkanlar da bu masrafa arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.KİRACI ÇATI MASRAFI ÖDER Mİ, ÇATI TADİLAT / TAMİRAT GİDERİNİ EV SAHİBİ Mİ KİRACI MI ÖDER?Diğer tüm ortak alanlara olduğu gibi çatı tamirat gideri de ev sahibinin kendisine ait gider olup kiracı belirtilen tutarı ödedikten sonra ödeyeceği ilk kira tutarından bu masrafı dekont ibraz ederek düşecektir. Yani çatı masrafları kiracıyı değil doğrudan ev sahibini ilgilendiren masraflar arasında yer almaktadır.Emlak365.com