Çaykara Uzungöl İmar Planı Mahkeme Kararıyla İptal Edildi

Trabzon'un Çaykara İlçesinde yer alan Uzungöl İmar Planı mahkeme kararı ile bozuldu. Mahkeme heyeti şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle kararı iptal etti.

Çaykara Uzungöl İmar Planı Mahkeme Kararıyla İptal Edildi
Doğu Karadeniz'in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için yeni karar çıktı. Geçtiğimzi dönemlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge ile ilgili bir imar planı hazırlamıştı. Daha sonra yargıya taşınan imar planı düzenlemesi mahkeme kararıyla durduruldu.

MAHKEMEDEN UZUNGÖL KARARI

Mahkeme heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan imar planı düzenlemesini iptal etti.

2019 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzungöl Bölgesi için 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlamıştı. Daha sonra askıya çıkarılan imar planı düzenlemesi 80'den fazla noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle yargıya taşındı.

Söz konusu plana itirazlar şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yapıldı. Bu dönemde 30 kişi bakanlığın ilan ettiği imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesine dava açtı.

Bölgede Bilir Kişi Keşfi Yapıldı

Söz konusu başvuruların ardından ise bölgede bilirkişi keşfi gerçekleştirdi. Ardından Çevre ve Şehirclik Bakanlığı'nın ilan ettiği imar planına ilişkin karar açıklandı.

MAHKEME HEYETİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Açılan davaların ardından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında Trabzon İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Açıklanan kararda mahkeme heyeti plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok alınan karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Tok konuşmasında açıklan davaya ve yürütülen sürece ilişkin değerlendirmesinde "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

 
Yorumlar (0)