Çevre Kanunu Kapsamında 2021 Yılı Para Cezaları Resmi Gazete'de Yayımlandı!

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında uygulanacak olan çevreyi kirletme cezası 2021 rakamları belirlendi. Çevre kirletme cezası, çevre kirliliği cezası olarak ta anılan çevre para cezaları 2021 listesi yayımlandı. Çevre idari para cezaları 2021 yılında kaç TL oldu, çevreyi rahatsızlık para cezası ne kadar?

Çevre Kanunu Kapsamında 2021 Yılı Para Cezaları Resmi Gazete'de Yayımlandı!

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2) 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2021/2)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

2021 Yılı Çevreyi Kirletme Cezası Listesi PDF Formatı İçin TIKLAYINIZ... 

ÇEVRE İDARİ PARA CEZALARI 2021 LİSTESİ YAYIMLANDI! 2021 YILINDA ÇEVREYİ KİRLETMENİN CEZASI KAÇ TL OLDU?

2021 yılında çevreyi kirletenler, yere çöp atanlar, komşusunu rahatsız edenler yanacak! Yayımlanan yeni liste ile beraber 2021 yılında yere çöp atmanın cezası 382 lira, egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın para cezası 2 bin 67 liraya ve hava kirliliği para cezası da 96 bin 561 liraya yükseltildi. 

GÜRÜLTÜ YAPMANIN PARA CEZASI NEDİR, NE KADAR?

2021 yılında uygulanacak gürültü para cezaları da arttırılmış oldu. Buna göre gürültücü komşu 2021 yılında bin 594 TL para cezası öderken arabasında gürültülü müzik dinleyen kişiler aracına yüksek ses çıkmasını sağlayan egzoz düzeneği taktıran kişiler de 4 bin 813 TL para cezası ödeyecek. 

Emlak365.com

Yorumlar (0)