Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güzel Haber: Tapuda Yeni Dönem Başlıyor!

Konut satış rakamları her geçen gün artmaya devam ederken hem evi olan hem de ev almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güzel Haber: Tapuda Yeni Dönem Başlıyor!
Konut satış rakamları her geçen gün artmaya devam ederken hem evi olan hem de ev almak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasal düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamulaştırma mevzuatı, idari yargıda mülkiyet hakkı, imar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi ve parselasyon işlemleri hakkında yeni düzenlemeler geliyor...

TAPU SİCİLİNE İDARELER TARAFINDAN KONULAN KAMUSAL KISITLAMALAR ERİŞİME AÇILIYOR! 

Düzenlenen basın toplantısında yapılacak olan yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortama taşınacağını, ilgililer ile maliklerin erişime açılacağını söyledi. Yapılan yeni düzenlemeler ile ana amaçlarının mülkiyet hakkının daha etkin korunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mülkiyet hakkı, vatandaşımızın sosyal ve ekonomik yönden gelişimini temin eden temel bir haktır. Doğuştan kazanılan bu hakkı korumak, devletin öncelikli vazifelerinden biridir. Kamu idareleri, mülkiyet hakkını kullanmayı zorlaştıracak uygulamalardan büyük bir hassasiyetle kaçınmak mecburiyetindedir. Bu anlayışla, acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de içerecek şekilde, kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyoruz. Kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari bir başvuru yolu getiriyor, bu hususta kusuru bulunan kamu görevlilerine de idari yaptırım yolunu açıyoruz" dedi.KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI HIZLA SONUÇLANACAK! 

En çok sorun yaşanan davalar arasında yer alan kamulaştırmasız el atma eylemleri dolayısı ile açılan davaların öncelikli olarak görülmesini sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini dile getirdi. İmar planı için ise yapılan düzenleme sonrasında imar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemleri kurulacak. İmar planlarında parselasyon işlemlerinden doğan mağduriyetler de giderilecek.
Yorumlar (0)